Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rubrika Aktuality z NÚV

Aktuality z NÚV

Počet článků v rubrice: 10

Revize rámcových vzdělávacích programů: pojetí, systém práce, předběžný harmonogram

Datum: Autor/autoři: PhDr. Olga Kofroňová, Ph.D Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Na revizích rámcových vzdělávacích programů pracujeme v Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV) od roku 2016, kdy nám byl tento úkol zadán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy - NÚV je totiž organizací přímo řízenou ministerstvem. Úkol revid...

ICT kompetence

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Informační a komunikační technologie ve školách jsou a do budoucna zůstanou významným tématem. Vhodný hardware i software a jeho licence, zastarávání, obnova a financování ICT, připojení k internetu, zabezpečení dat - těmto otázkám se časopis Říze...

Škola jako centrum celoživotního učení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Školy vnímáme především jako instituce počátečního vzdělávání. Mnohé střední a vyšší odborné školy jsou však i významnými poskytovateli dalšího vzdělávání, což jim umožňuje školský zákon. Rostoucí význam CŽU se promítl do celostátní Strategie 2020...

Kariérové poradenství na středních školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: ŠŠ 1/2018 Ročník: 2018

Řemesla i další potřebné obory potýkající se s nezájmem uchazečů. Absolventi středních škol rozhodnutí nevěnovat se své profesi. Předčasné odchody ze vzdělávání kvůli tomu, že volba školy neodpovídá zájmu či schopnostem žáka. To jsou pádné důvody,...

Jak rozvíjet polytechnické vzdělávání?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SŠ 6/2017 Ročník: 2017

Třetí z tematických oblastí krajského akčního plánování, které vám postupně představujeme, je podpora polytechnického vzdělávání, jež patří k významným prioritám v celém vyspělém světě.

Výuková videa pro češtinu jako druhý jazyk

Datum: Autor/autoři: Kamila Sladkovská Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

Jazyková podpora hraje rozhodující roli v procesu integrace cizinců s odlišným mateřským jazykem. Mezi vhodné nástroje výuky jazyka patří krátká hraná videa zachycující každodenní situace - u lékaře, v práci, na úřadě apod. Cizinci takové situace ...

P-KAP: Pomoc při rozvoji žákovských kompetencí k podnikavosti a kreativitě

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

Do roku 2020 musí mít každý žák praktickou zkušenost s výchovou k podnikavosti, říká vzdělávací strategie Evropa 2020, přijatá Evropskou komisí. Podnikavost je jako klíčová kompetence součástí rámcových vzdělávacích programů gymnázií i středních o...

Soutěž odborných prací ukázala invenci absolventů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zoja Franklová Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

V pořadí šestý ročník soutěže o nejlepší samostatné odborné práce žáků učebních oborů vyhlásil Národní ústav pro vzdělávání ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Počet přihlášených prací letos vzrostl na 119 (z loňských 76), přitom se zvýšila i...

Jak letos probíhaly závěrečné zkoušky u žáků s handicapem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Romana Jezberová, Ph.D. Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

Ve školním roce 2016/2017 měly školy již potřetí povinnost uzpůsobit podmínky konání závěrečné zkoušky v učebních oborech potřebám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jak ale závěrečné zkoušky těchto žáků probíhaly?

Jednotné závěrečné zkoušky se stále rozvíjejí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Zoja Franklová Vydání: SS 5/2017 Ročník: 2017

V červnu 2017 proběhly závěrečné zkoušky na pěti stech škol, které měly ve třetích ročnících učebních oborů téměř 30 000 žáků. Všechny části závěrečných zkoušek se už třetím rokem provádějí podle jednotného zadání, mají tedy na všech středních ško...

Rubriky