Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Dlouhodobý záměr kraje může zapříčinit nezapsání školy do školského rejstříku

Aby mohly školy poskytovat vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), musejí být nejprve zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „školský rejstřík“). Jednou z podmínek zápisu školy do školského rejstříku je soulad žádosti o zápis s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy příslušného kraje (dále jen „dlouhodobý záměr kraje“). Konkrétně § 148 odst. 3 písm. a) školského zákona stanoví, že „orgán, který vede rejstřík škol a školských zařízení, žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku dále zcela nebo zčásti zamítne v případě, že posouzením žádosti zjistí, že žádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje“1) . Skupina 18 senátorů České republiky se domnívala, že toto ustanovení je v rozporu s ústavním pořádkem, konkrétně s právem na svobodnou volbu vzdělávání, a proto navrhla, aby ho Ústavní soud zrušil. Cílem tohoto článku je vysvětlit problematiku dlouhodobých záměrů kraje a představit nález Ústavního soudu zabývající se ústavností předmětného ustanovení školského zákona.2)

Pro zobrazení článku z archivu časopisu je třeba se přihlásit (vpravo nahoře) nebo si zakoupit další licenci.

Vážený uživateli Řízení školy online,
rádi bychom Vám tento obsah zobrazili. Prosíme, přihlaste se.
Pokud jste již přihlášen, je nutné si zakoupit ještě další licenci. Naši nabídku v přehledné tabulce naleznete zde.

V případě jakýchkoliv dotazů, prosíme, neváhejte kontaktovat naše kolegy na hotline: 246 040 111.
Děkujeme.Diskuse - Počet příspěvků: 0

Rubriky