Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Veronika Doležilová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních  vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní. Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva), na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva) a byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. V současné době je pracovníkem Nadace Open Society Fund Praha a Spolu, z. s. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s.

Počet článků autora: 21


Poradna: Kapacita třídy - mimořádný zápis

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Poradna Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Po zápisu do jedné třídy 1. ročníku nám zůstávají do naplnění kapacity třídy 25 žáků 3 místa volná. Už teď ale víme, že k mimořádnému zápisu přijde 5 dětí, které uprchly z Ukrajiny před válkou. Jak máme postupovat při jejich zápisu, když od zřizov...

Odklad není podpůrné opatření ...

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

… jde o rozhodnutí ředitele základní školy, kterým uděluje předškolákovi výjimku ze zahájení školního vzdělávání bez posuzování jeho speciálních vzdělávacích potřeb   Od podzimu 2016 se občas setkám s názorem, že „pokud má dítě odklad, tak potř...

Odklad není podpůrné opatření

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Aktuálně Vydání: MŠ 1/2022 Ročník: 2022

Od podzimu 2016 se občas setkávám s názorem, že „pokud má dítě odklad, tak potřebuje nějakou míru podpůrných opatření, aby za rok už určitě mohlo do školy nastoupit“. Je zvláštní, že ačkoli došlo ke změně právní úpravy speciálních vzdělávacích pot...

Kdy rozhoduje a kdy nerozhoduje ředitel střední školy o vzdělávání žáka podle individuálního vzdělávacího plánu?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Před více než třemi lety jsem na stránkách Řízení školy upozornila na skutečnost, že školský zákon obsahuje od 1. září 2016 dva druhy individuálního vzdělávacího plánu (dále jen „IVP“). Tím prvním je původní IVP jako organizační úprava vzdělávání ...

O čem může rozhodovat ředitel školy při zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

V zářijovém čísle Řízení školy vyšel článek „Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti“.1) V článku jsem na konkrétních příkladech nejen ze školské praxe ukazovala, co je pro práci s informacemi podstatné, jak funguje systém závazných...

Rychlokurs orientace v informacích a jejich závaznosti

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: 9/2020 Ročník: 2020

… aneb co (ne)musíme, (ne)smíme a (ne)můžeme nejen ve školství. Abych se vyhnula debatám o tom, že nevím, co je informace, protože každý čtenář může tomuto slovu rozumět rozdílně, snažila jsem se najít její definici. Až jsem se málem nevyhnula tau...

Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Inkluze Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Jak už sám název napovídá, asistent pedagoga jako pedagogický pracovník podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., § 20) existuje ve více druzích. Jde o stav velmi podobný stavu individuálního vzdělávacího plánu, o jehož dvo...

Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Na začátku dubna 2019 se konal na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 12. ročník konference Škola jako místo setkávání. Konference bývá přirozeně zaměřená na ty, kteří vzděláváním procházejí – na děti od nejútlejšího věku až po mladé dospělé – ...

Více než desatero fake news o tzv. inkluzivní novele školského zákona: Část 2

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Inkluze Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Před prázdninami jste se seznámili s první částí dezinformací o tzv. inkluzi, které publikoval představitel spolku Pedagogická komora na svém blogu. Závěr článku současně obsahoval příslib pokračování – tady je.

Více než desatero fake news o tzv. inkluzivní novele školského zákona, 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Inkluze Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Na konci února zveřejnil na svém blogu představitel spolku Pedagogická komora (dále jen „autor / autor blogu“) příspěvek s názvem parafrázujícím výrok lázeňského Antonína Důry v podání R. Hrušínského nejst. z filmu Rozmarné léto. Podobně jako v ji...

Rubriky