Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Veronika Doležilová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních  vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní. Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva), na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva) a byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. V současné době je pracovníkem Nadace Open Society Fund Praha a Spolu, z. s. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s.

Počet článků autora: 15


Několik poznámek k několika druhům asistenta pedagoga a dalším asistencím

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Inkluze Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Jak už sám název napovídá, asistent pedagoga jako pedagogický pracovník podle zákona o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb., § 20) existuje ve více druzích. Jde o stav velmi podobný stavu individuálního vzdělávacího plánu, o jehož dvo...

Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

Na začátku dubna 2019 se konal na Filozofické fakultě Karlovy univerzity 12. ročník konference Škola jako místo setkávání. Konference bývá přirozeně zaměřená na ty, kteří vzděláváním procházejí – na děti od nejútlejšího věku až po mladé dospělé – ...

Více než desatero fake news o tzv. inkluzivní novele školského zákona: Část 2

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Inkluze Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Před prázdninami jste se seznámili s první částí dezinformací o tzv. inkluzi, které publikoval představitel spolku Pedagogická komora na svém blogu. Závěr článku současně obsahoval příslib pokračování – tady je.

Více než desatero fake news o tzv. inkluzivní novele školského zákona, 1. část

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Inkluze Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Na konci února zveřejnil na svém blogu představitel spolku Pedagogická komora (dále jen „autor / autor blogu“) příspěvek s názvem parafrázujícím výrok lázeňského Antonína Důry v podání R. Hrušínského nejst. z filmu Rozmarné léto. Podobně jako v ji...

Ve školském zákoně máme dva druhy individuálního vzdělávacího plánu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Název článku by měl být spíše otázkou než konstatováním. Konstatování si však mohu dovolit proto, že jsem se k němu dobrala poté, co jsem se sama pro sebe snažila najít odpověď na sled několika otázek. Infografika o rozdílech obou druhů IVP je umí...

Mateřské školy ve víru několika druhů přijímání dětí ke vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: MŠ 5/2017 Ročník: 2017

Školní rok 2017/2018 je pro mateřské školy (dále jen "MŠ") ve znamení celé řady změn školského zákona (č. 561/2004 Sb.) hlavně v souvislosti se zavedením povinného jednoletého předškolního vzdělávání (§ 34 odst. 1), zavedením spádovosti i pro MŠ (...

Přetrvávající nedopatření v praxi škol při přijímání dětí k základnímu vzdělávání a jejich právní důsledky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Legislativa Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

Zápisy dětí do základních škol na tento školní rok poprvé probíhaly až v průběhu dubna, nikoli - jak tomu bývalo doposud - od poloviny ledna do poloviny února. Důvody, které vedly ke změně termínu zápisu ve školském zákoně (č. 561/2004 Sb., ve zně...

Nutnost změny adresy školy v doporučení ŠPZ

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Poradna Vydání: 10/2017 Ročník: 2017

Základní nedorozumění o inkluzivní novele školského zákona v praxi škol v prvním roce (2016/2017)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Inkluze Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Uplynulý školní rok se nesl ve znamení změny školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), která zavedla nový systém vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami (dále jen „SVP“). Přestože vlastních změn nebylo mnoho, dochá...

Metodické vedení posuzování odlišných vzdělávacích potřeb nesmí měnit právní předpisy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová Rubrika: Inkluze Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Žádná lidská činnost, která probíhá podle právních předpisů, se neobejde bez určitého druhu řízení. Hlavním smyslem řízení je zajistit pokud možno jednotné provádění konkrétní agendy. Čím více se tato činnost decentralizuje, tím se zvyšuje potřeba...

Rubriky