Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Svoji cestu vzdělávacím prostorem začal od píky. První učitelské místo našel v krásném vinném kraji pod Pálavou, odkud přešel na speciální školu do Brna. Svoje představy o společném vzdělávání začal naplňovat v rodném Brně, kde v roce 1992 spolu s kolegyní založil Gymnázium INTEGRA Brno. Zde učil zejména svůj oblíbený dějepis a vedl jej až do roku 2009. Během té doby vystudoval školský management, začal spolupracovat s Centrem školského managementu PedF UK, v jehož čele stál skoro deset let. Věnuje se nejen ředitelkám a ředitelům škol a jejich zástupcům, ale prakticky všem skupinám pedagogických pracovníků především v oblasti pedagogického vedení. Je autorem velkého množství odborných článků, knížek, seminářů i konferenčních vystoupení. Jeho podobenství školy jako plovoucí lodi a ředitelů – kapitánů se stalo často používaným. 

Počet článků autora: 98


Slovo úvodem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Institucionální odpovědnost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Základní kámen spolupráce Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Od napsání následujícího textu uplynulo šest let, vyšel v časopise Řízení školy i byl zařazen do knihy 55 úvah o českém školství. Možná byl tehdy hodně kritický, ale dodnes jeho myšlenky v části ředitelského terénu rezonují právě kvůli nevyváženos...

Vzpomínání na to, jak zkušenosti předběhly teorii...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Stavíme pouhou zeď, nebo celou katedrálu? Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Velice rádi vzpomínáme s kolegyní Hankou na dobu zakládání školy pár měsíců po listopadu 1989. Nechci staromilsky lamentovat nad utíkajícím časem, naopak mi do linky našeho letního čísla vlezla dávno zasunutá vzpomínka týkající se spolupráce s rod...

O důvěře

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Milé ředitelky a ředitelé, dobře vím, jaké období máte za sebou. Neočekávatelná událost (moc se mi líbí termín jednoho zajímavého autora, který těmto zvláštním jevům říká černé labutě) v podobě uzavření škol obrátilo řadu věcí úplně naruby.

Řešit, nebo vyřešit?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Během dokončování rukopisu své další knížky, věnované (jak jinak) ředitelkám a ředitelům českých škol, jsem našel čas na pohled zpět. Jednak pro ověření informací, pro utřídění myšlenek a také pro připomenutí, o čem všem se už v otázce ředitelů šk...

Slovo závěrem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Distanční vzdělávání Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Ředitel a zřizovatel aneb Láska za časů cholery

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Nikoho z nás před pár týdny nenapadlo, co budeme nyní prožívat. Najednou jsme v situaci, kdy se běžné věci staly nedostupnými a naopak něco dříve nepředstavitelného se stalo každodenní realitou. Školy jsou zavřené, dětem chybí každodenní kontakt s...

Někde se strategie vymýšlí, na Říčansku se už žije...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Vzdělávání Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Někde se Strategie 2030+ teprve dokončuje a cizeluje, někde se bez velkých okolků již naplno žije, bez přehánění. Někde se bude řadu měsíců vymýšlet, jak, kdy a kdo bude tuto celostátní strategii implementovat, někde se naopak přímo v terénu naplň...

Budoucnost regionu začíná v mateřské škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Mám radost z toho, že se o vzdělávání stále více hovoří v souvislostech konkrétního regionu. Osloví to lidi v místě žijící, rozumějí věcem jistě více než obecným proklamacím. Náš region, naše okolí si mnohem plastičtěji představíme a dokážeme o ně...

Musí to být jejich příběh... aneb Dopis autorům revize kurikula

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D. Rubrika: Téma měsíce Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Mnohokrát se stalo, že nějaké slovo postupně ztratilo svůj sémantický význam a začaly se na něho nabalovat citově zabarvené konotace, v horším případě negativního rázu. Případů bychom našli dost, stačí třeba již Janem Nerudou používané slovo soudr...

Rubriky