Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.

Počet článků autora: 73


Činnostní testování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Nedokážu posoudit, jestli uvedené sdělení odpovídá skutečnosti, ale odhadované množství nových informací mezi roky 1999 a 2002 bylo prý větší než za celou dosavadní historii lidstva. Množství technických informací se údajně v této době zdvojnásobo...

Řeporyje

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Tím, že nějaká událost vyšumí do zapomnění, neznamená, že bychom se měli tvářit, že je pro nás vyřešená. Byť po měsících, které uplynuly od skutečné události, ji můžeme využít nanejvýš k obecnějšímu zamyšlení.

Kam až zajde lidská hloupost

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

Na Zlatých žloutkových věnečcích české výroby (balení XXL, 185 g) jsem objevil ilustrační obrázek tří věnečků a šálku kávy. Po straně obalu je drobným písmem v češtině a slovenštině vytištěno „Káva není součástí balení“. Nevím, jestli někdo někde ...

Ještě ke dvouletým dětem v mateřské škole...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Řada nedorozumění ve školství by nevznikla nebo by měla mírnější průběh, kdybychom spolu více a vstřícněji komunikovali. Kdybychom se pozorněji poslouchali a zároveň o vyřčeném více přemýšleli a současně byli méně zaujatí.

Ta nejsprávnější řešení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Když jde o minulost, býváme zpravidla všichni velmi chytří. Víme, co bylo špatně, jak to mělo být správně, jaké chyby kdo udělal, který vedoucí pracovník byl neschopný, a k tomu ještě vyžírka a psychopat, které opatření způsobilo škody a jak se to...

Reakce na článek doc. PhDr. Evy Opravilové

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Ohlasy Vydání: MŠ 1/2020 Ročník: 2020

Množství potištěného papíru je dnes obrovské a nejspíš stále narůstá. Naproti tomu životnost jednotlivého i odborného sdělení je vskutku jepičí. Navíc naději na uplatnění má pouze nové, nikoli rozvíjení existujícího. Co na tom, že nov é často vůbe...

Škola má povinnost zajistit úspěch všem dětem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Minulost i přítomnost bychom měli hodnotit kriticky, jenže samotná kritika nic nového nevytvoří. O budoucnosti českého školství tedy nechť probíhá široká diskuse, jejíž výsledky však neznáme ani neumíme predikovat. Jenže už dnes se můžeme zaměřit ...

Podpora čtenářství

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Gramotnosti Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

O dovednosti číst se bavíme leckdy velmi neutrálně, technicistně, jako by se jednalo o jednu dílčí dovednost z celé řady, které rozvíjí škola. Přitom pro rozvoj vzdělanosti jde stále ještě o dovednost klíčovou. Bez dobrého zvládnutí čtení jedinec ...

Přijetí každého předpisu by měla předcházet otevřená diskuse a přesvědčovací kampaň

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

U nás je snadné kritizovat ministerstvo školství, protože v řadě případů postupuje velmi neprofesionálně, leckdy nenaplňuje své poslání a nehájí dostatečně vzdělávací zájmy dětí, učitelů ani této společnosti. A ještě tyto své postupy obhajuje i v ...

Vhodné hračky pro děti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Nikdy neměly děti k dispozici tolik hraček, edukačních materiálů jako dnes. Málokterý rodič si troufne v tomto ohledu šetřit (o prarodičích nemluvě), když je zřejmé, nakolik je důležité, aby dítě mělo k dispozici vše nádherné, co on sám neměl, kdy...

Rubriky