Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.

Počet článků autora: 67


Škola má povinnost zajistit úspěch všem dětem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Minulost i přítomnost bychom měli hodnotit kriticky, jenže samotná kritika nic nového nevytvoří. O budoucnosti českého školství tedy nechť probíhá široká diskuse, jejíž výsledky však neznáme ani neumíme predikovat. Jenže už dnes se můžeme zaměřit ...

Podpora čtenářství

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Gramotnosti Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

O dovednosti číst se bavíme leckdy velmi neutrálně, technicistně, jako by se jednalo o jednu dílčí dovednost z celé řady, které rozvíjí škola. Přitom pro rozvoj vzdělanosti jde stále ještě o dovednost klíčovou. Bez dobrého zvládnutí čtení jedinec ...

Přijetí každého předpisu by měla předcházet otevřená diskuse a přesvědčovací kampaň

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

U nás je snadné kritizovat ministerstvo školství, protože v řadě případů postupuje velmi neprofesionálně, leckdy nenaplňuje své poslání a nehájí dostatečně vzdělávací zájmy dětí, učitelů ani této společnosti. A ještě tyto své postupy obhajuje i v ...

Vhodné hračky pro děti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Nikdy neměly děti k dispozici tolik hraček, edukačních materiálů jako dnes. Málokterý rodič si troufne v tomto ohledu šetřit (o prarodičích nemluvě), když je zřejmé, nakolik je důležité, aby dítě mělo k dispozici vše nádherné, co on sám neměl, kdy...

Jaké je poslání školství?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Pyramida potřeb člověka od Abrahama Maslowa je všeobecně známá. Vcelku tak rozumíme mnohému, co potřebujeme jako dospělí. Podobně před desítkami let se dětský psycholog Zdeněk Matějček zabýval tím, co potřebují ke svému rozvoji děti. Jak to souvis...

Dovednost číst je klíčovou dovedností pro rozvoj vzdělanosti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 2/2019 Ročník: 2019

O dovednosti číst se bavíme leckdy velmi neutrálně, technicistně, jako by se jednalo o jednu dílčí dovednost z celé řady, které rozvíjí škola. Přitom pro rozvoj vzdělanosti jde stále ještě o dovednost klíčovou. Bez dobrého zvládnutí čtení jedinec ...

Škola by měla hájit nejlepší zájem dítěte

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Téma mobily ve výuce Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Problematika přítomnosti a použití mobilů ve škole je na programu diskusí dlouhodobě. Řeší se, zda zakázat nošení do školy všeobecně předpisem (Francie), nebo jejich zákaz dát do školního řádu, zda je ráno dětem odebírat a v poledne vracet, zda um...

Co má učitel dělat, když žák narušuje vyučování?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Zásadní výzvu pro učitele představuje požadavek, aby fakticky zajistil takové prostředí ve třídě, ve kterém se mohou efektivně učit všichni žáci. Každé dítě ve třídě má právo na vzdělání a tohoto práva je není možné svévolně zbavovat žádným způsob...

Dvě školy při střídavé péči

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Téma měsíce Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Od roku 2012 je možné, aby dítě v Česku navštěvovalo střídavě dvě základní školy. Toto opatření se týká situace, kdy bylo svěřeno do střídavé péče obou rodičů. Při patrně nejběžnější frekvenci střídání jednou za týden je dítě každý týden v jiné šk...

K čemu dnes slouží mateřská škola v kontextu edukace dítěte?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: MS 5/2018 Ročník: 2018

Ve společnosti i v rodinách dochází v průběhu doby k pozvolným, avšak podstatným změnám. Podobně se proměňují obsah i formy výchovy a vzdělávání. Tím se posouvají i význam a způsoby působení mateřské školy. Řadu změn neumíme dobře vyhodnotit ve vz...

Rubriky