Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Mertin

Psycholog, 35 let poradenské praxe v pedagogicko-psychologické poradně, učitel katedry psychologie FF UK v Praze – vyučované předměty zahrnují pedagogická psychologie, školní a poradenská psychologie. Odborné zájmy: obecnější otázky uplatnění psychologie ve školství, individualizace vzdělávacího přístupu k dětem, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání, poradenství pro rodiče.

Počet článků autora: 84


Chráníme děti příliš?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Určitě si každý občas položíme otázku, jestli snad dnes děti příliš nechráníme před reálnými úskalími života, jestli je příliš nerozmazlujeme. A jestli tento náš přístup pak nevede k tomu, že jsou v dospělosti méně odolné vůči tomu, co život skute...

Umožněme vzdělávací úspěch každému dítěti

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Na neúspěšné děti se běžně díváme jako na méně nadané. Často navíc vyrůstají v nepříliš podnětných rodinách, což vnímáme jako znevýhodňující okolnost. Nedostatečné výsledky však v posledku stejně ve všech případech připisujeme samotnému dítěti. Je...

Agrese a šikana u předškoláků

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Jsou děti v předškolním věku schopny agrese a šikany? Někdy se objevují názory, že v obou případech je správná odpověď ano. Jistě se najde někdo, kdo bude tvrdit, že u nich ve školce (nebo snad dokonce ještě u mladších dětí v batolecím věku) se je...

Zkušenosti z raného dětství poznamenávají náš další život...

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Víme velmi dobře, že nás zkušenosti z raného dětství silně poznamenávají pro další život. Nemůže to být jinak. Představa, že se v určitém věku zastavíme, uzavřeme minulost, uděláme za ní tlustou čáru a začneme stavět další život na zelené louce, j...

Co dělat pro zdravý vývoj dítěte?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Společnost (a především zaměstnavatelé i státní pokladna) m á eminentní z á jem na tom, aby zejména v obdob ích ekonomické konjunktury byly tuzemské zdroje pracovn í ch sil využity na maximální míru, tedy aby pracovali všichni pr ...

Sladit teorii s praxí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

O řadě školských institucí se z úst jejich vedoucích představitelů dozvídáme velmi pozitivní a skutečně zajímavé informace o realizovaných činnostech, vnímáme jejich progresivní názory, registrujeme bezvadné nápady, plány, a dokonce i popisy dobré...

Čeho je moc, toho je příliš

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Ať člověk otevře kterékoli médium, dokonce i odborné, jsou již přibližně rok zprávy o covidu všudypřítomné. Je logické, že média informují veřejnost o závažných aktuálních událostech, které současnou společnost bezprecedentně ovlivňují a trápí, že...

Sociální dovednosti by měly být součástí školní výuky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Ať chceme, nebo ne, školství se pozvolna proměňuje a zčásti to je i na základě poznatků blízkých odborných disciplín. Ty mají dnes za prokázané, že sociální dovednosti (socioemoční oblast) a dobré sociální vztahy jsou nesmírně důležité pro efektiv...

Velikost školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Na některé úvahy a z nich vyplývající změny není teď ve školství asi nejvhodnější doba. Zejména na řešení těch okolností, které by znamenaly zvýšené finanční požadavky. To však neznamená, že je přestaneme vnímat a nebudeme na ně upozorňovat. Patří...

Soukromé školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Václav Mertin Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Soukromé základní školy představují dnes již neopominutelný segment českého základního školství. Sice stále ještě mají punc určité výjimečnosti, alternativnosti a ani jejich počty nejsou nijak vysoké, rozhodně však už nevzbuzují takový mediální zá...

Rubriky