Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Tomáš Feřtek

Odborný konzultant EDUin, o. p. s., člen expertní komise pro reformu maturitní zkoušky.

Počet článků autora: 21


Přichází příležitost pro školské rady?

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Základní kámen spolupráce Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Školskou radu ze zákona zřizuje každá škola. Záměr zákonodárce je srozumitelný a ušlechtilý: doplnit tradiční „rakousko-uherský“ model, kdy je škola nástrojem těch mocných „nahoře“, samosprávným prvkem „zdola“. Tři komory zástupců učitelského sbor...

Na Slovensku na distanční vzdělávání reagovali koordinovaněji

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Téma – distanční vzdělávání Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Počáteční chaos; jen omezená podpora ze strany ministerstva; týden až dva školy potřebovaly, než si vybudovaly digitální cesty, jak znova oslovit žáky; velké rozdíly mezi školami a tisíce dětí, které zůstaly pro distanční vzdělávání nedosažitelné....

10 let se státní maturitou. Kudy vede další cesta?

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Maturita Vydání: SŠ 5/2018 Ročník: 2018

Se současným modelem státní maturity stráví středoškolští studenti a učitelé celkem devět či deset let. Odstartovala v roce 2011, největší změnou na dohled je zavedení tří povinných zkoušek v letech 2020-2021. I když nový ministr mluví o hlubší re...

Proč si za spolupracovníky vybírám zlobivé žáky

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Nevím, podle jakého parametru si vybírají příští kolegy ředitelky a ředitelé škol, ale mohu poskytnout krátké nahlédnutí do několika jiných oborů. V různých fázích své pracovní kariéry jsem vybíral budoucí reportéry, hledal jsem scenáristy, lidi n...

Může být značka "Rodiče vítáni" užitečná i pro ZUŠ?

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ZUŠ 2/2018 Ročník: 2018

Jak moc se liší problémy, které řeší s rodiči základní umělecké školy, od těch na běžné základní škole? V mnohém ano, ale jedno je určitě společné. Nejčastějším zdrojem konfliktů mezi rodiči a jakoukoli školou je rodičovský pocit, že nemá dostatek...

Silné vedení a jasná koncepce jsou ochranné štíty školy

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Klima školy Vydání: 12/2017 Ročník: 2017

"My ty rodiče pořád víc vzděláváme a informujeme a jediný výsledek je, že oni nám do toho pořád víc a víc mluví." Vyjádření ředitele jedné pražské a úspěšné základní školy vystihuje v úplnosti, jak komplikovaná je v současnosti komunikace s rodiči...

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, poznáváte se? aneb Autoevaluační průvodce ředitelskou funkcí

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Řízení a sebeřízení Vydání: 7-8/2017 Ročník: 2017

Učitel dostává zpětnou vazbu od kolegů nebo od vedení. Z učitelské typologie si občas žáci (a kolegové) dělají legraci. Ředitelka či ředitel jsou na tom hůř. Možná je pochválí či pokárá inspektor, ale ten se typologií osobnosti obvykle příliš neza...

Značku "Rodiče vítáni" budou moci přivítat i ZUŠ!

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2017 Ročník: 2017

Smyslem značky "Rodiče vítáni", kterou v současného době můžete najít na dveřích zhruba pětistovky mateřských a základních škol v celé České republice, je pojmenovat, co to znamená, že škola je vstřícná k rodičům.

K čemu je dobrý školský ombudsman

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 11/2016 Ročník: 2016

Už samotný vnik funkce veřejného ochránce - ombudsmana v oblasti vzdělávání - byl zatížen omylem. V roce 2014 tuto funkci vymyslel tehdejší sociálně-demokratický ministr Marcel Chládek a jmenoval do ní již pozapomenutého exministra z téže strany E...

Proč dnes k dobré práci diplom nestačí

Datum: Autor/autoři: Tomáš Feřtek Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: SŠ 4/2016 Ročník: 2016

Samotný název průzkumu a dlouhodobé kampaně, na níž spolupracuje EDUin a J&T Banka, „Diplom nestačí“ občas vzbuzuje mezi učiteli pohoršení. Vnímají ho jako snižování významu školy a kvalitního vzdělání. Jde o nedorozumění. Nejde o to, že by ma...

Rubriky