Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Renáta Zajíčková

Vystudovala Pedagogickou fakultu v Praze v oboru český jazyk a základy společenských věd. V roce 2001 ukončila navazující studiu pro vedoucí pracovníky ve školství na katedře školského managementu. V oblasti školství se pohybuje přes dvacet pět let. Působila v různých pozicích na školách státních, od roku 2005 pracuje v soukromém sektoru. Nejdříve na pozici zástupkyně soukromého víceletého gymnázia, od roku 2008 již na pozici ředitelky školy. Její profesní život velmi ovlivnilo setkání s koučinkem. V letech 2011 – 2015 absolvovala dva roční výcviky kouče a další následné výcviky například týmového koučinku nebo nenásilné komunikace. Problematika koučování ji přivedla k oblasti neurověd a jejich využití ve vzdělávání. Pravidelně publikuje v časopisu Řízení školy, organizovala konference, založila vlastní blog na webových stránkách školy. Je vdaná a má tři syny. 

Počet článků autora: 22


Schůzky s řediteli škol jako podmínka kvalitní školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Distanční vzdělávání Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Už jako ředitelka školy jsem sázela na časté osobní schůzky, které přinášejí i přes časovou náročnost jedinečné výhody. Setkání tváří v tvář umožňuje si navzájem naslouchat, předávat si informace, očekávání a zpětné vazby, klást otázky a ihned na ...

Školská rada je pro osvíceného ředitele klíčový prvek řízení školy

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Základní kámen spolupráce Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Funkční školská rada by měla být pro ředitele školy klíčovým partnerem. Proto by měl pro ni vytvářet otevřené a bezpečné prostředí, v kterém je dialog jediným komunikačním nástrojem. Je-li ředitel školy osvícený a sebevědomý, školskou radu vnímá j...

Mentoring pro ředitele škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 2/2020 Ročník: 2020

Tento druh podpory se již naštěstí v našich školách zabydlel, a tak je běžné, že začínajícím nebo novým pedagogům je poskytován. Co běžné ale ještě není, je uplatňování mentoringu začínajícím ředitelům. A tak s nástupem do pozice komunální politič...

Z ředitelny na radnici: Tenká hranice mezi ředitelem a zřizovatelem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Zřizovatel stokrát jinak Vydání: 7-8/2019 Ročník: 2019

Asi není nic neobvyklého, že se ředitel školy stane zastupitelem města či obce. Sama mám tuto zkušenost čerstvě za sebou. Než se pustím do tématu, které právě se změnou rolí souvisí, vyjádřím jedno důležité zjištění. Pro práci komunálního politika...

Myšlenkové mapy ve škole

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Klima školy Vydání: 5/2017 Ročník: 2017

Ve škole existuje mnoho zažitých stereotypů. Například si stále myslíme, že učitel chemie musí být podivín, že ve školních jídelnách nám nikdy nemůže chutnat nebo že student s "kérkou" je divný a nedůvěryhodný. K silnému a dlouhodobému stereotypu ...

Příliš staří na přezůvky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 4/2017 Ročník: 2017

Aktuálně se v médiích i na politické úrovni probírá téma, které se primárně týká předškolních dětí. Málokdo si ale uvědomuje, že významně zasahuje i věkové skupiny starší. Mám na mysli odklad povinné školní docházky.

Leadership - velká příležitost pro studenty i pro nás

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: SS 6/2016 Ročník: 2016

V médiích, na konferencích, v odborné literatuře, v projevech politologů, filozofů či osvícených politiků často slýcháme, že česká a snad i evropská společnost trpí jedním velkým neduhem - je mezi námi mnoho těch, kdo nás chtějí řídit, kontrolovat...

Očekávání a zpětná vazba z pohledu koučování

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Klima školy Vydání: 10/2016 Ročník: 2016

V seriálu věnovanému koučování jsem se již dotkla mnoha témat. Vysvětlila jsem význam a přínos koučovacího přístupu v prostředí školy, podělila jsem se o drahocenné zkušenosti s aktivním nasloucháním, s používáním koučovacích otázek nebo s důležit...

Koučovací otázky odemykají a otevírají dveře porozumění

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Klima školy Vydání: 8/2016 Ročník: 2016

V miniseriálu o koučování v prostředí školy jsem popisovala kromě významu samotného pojmu koučování i neagresivní způsoby a nástroje komunikace, které jsou pro utváření a udržování inspirativního, bezpečného a vlídného klimatu bezpodmínečně nutné ...

Tentokrát o naslouchání a tak trošku i o otázkách

Datum: Autor/autoři: Mgr. Renáta Zajíčková Rubrika: Klima školy Vydání: 7/2016 Ročník: 2016

Už v minulém článku jsem se naslouchání jako komunikačního nástroje dotkla. Bylo to v souvislosti s empatií. Obě slova spolu souvisejí, nebo přesněji řečeno, naslouchání můžeme chápat jako nedílnou součást empatického vnímání druhého člověka. Bez ...

Rubriky