Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Petra Schwarzová

Počet článků autora: 11


FKSP po novele 2020

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Je třeba si uvědomit, že všechny činnosti ředitele při řízení školy musejí být realizovány v souladu s aktuální legislativou. Pro ředitele jistě není jednoduché sledovat všechny legislativní změny a správně podle nich rozhodovat. K výrazným změnám...

Využití úplaty za zájmové vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Poradna Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Na co lze použít úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině? Můžeme např. nakoupit skříně?

Financování nepedagogické práce - právnická osoba vykonávající činnost více druhů škol

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Velké množství právnických osob vykonává činnost více druhů škol (typicky činnost mateřské školy a základní školy nebo činnost střední a vyšší odborné školy). Cílem článku je popsat vztah, na základě kterého se v případě uvedených právnických osob...

Reforma financování střední školy

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat základní pravidla financování středních škol, a to pedagogické a nepedagogické práce, která se od 1. 1. 2020 uplatní v rámci reformy financování regionálního školství. Text je věnován „běžným“ středním školám, a to gymnáziím...

Samostatný výpočet Phmax

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Poradna Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Součástí školy je i MŠ, která nemá ředitelku, pouze vedoucí učitelku. Počítá se PHmax pro MŠ přesto samostatně?

Činnost školní družiny a školního klubu v kontextu reformy financování regionálního školství

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je vyčlenění základních pravidel financování školní družiny a školního klubu zřizovaných krajem, obcí a svazkem obcí od 1. 1. 2020.

Jak na reformu financování - vliv na rozpočet základní a mateřské školy

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Následujícím rozborem finančních prostředků, které jsou základní a mateřské škole zřízené krajem, obcí nebo svazkem obcí (dále jen „základní škola“, „mateřská škola“) přiděleny ze státního rozpočtu, autorky navazují na články věnované PHmax základ...

Poskytování závodního stravování

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Poradna Vydání: ŠJ 4/2019 Ročník: 2019

Jako právní subjekt máme 3 školní jídelny se samostatnou účetní evidencí a samostatnými vedoucími školních jídelen. Vždy to bylo tak, že se zaměstnanci v rámci závodního stravování stravovali ve školní jídelně, která patří k budově, kde pracují. A...

Jak na reformu financování školství - pedagogičtí pracovníci základní školy

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Reforma financování regionálního školství bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené základní školy realizovaly již k 1. 9. 2019.1) Cílem článku je popsat princip financování pedagogi...

Jak na reformu financování školství - financování pedagogických pracovníků

Datum: Autor/autoři: Petra Schwarzová Rubrika: Legislativa Vydání: MŠ 3/2019 Ročník: 2019

Reforma financování regionálních škol, včetně mateřských, bude v souladu se školským zákonem zahájena 1. 1. 2020. Je však vhodné, aby organizační změny s ní spojené mateřské školy realizovaly již k 1. 9. 20191) . Cílem článku je popsat princip fin...

Rubriky