Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D.

Ředitel Odboru vzdělávání MŠMT

Počet článků autora: 7


Zahájení projednávání inovace oborové soustavy

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Informujeme Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

Jedním z cílů, které se si klade Strategie 2030+, je připravit absolventa na kvalifikovaný výkon povolání a pracovních činností. Naplnění tohoto cíle předpokládá mimo jiné i inovaci současné struktury oborů vzdělání. Ta by měla více reflektovat ry...

Jaké možnosti přinesla změna modelu maturitní zkoušky?

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Maturita Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Tento školní rok včetně části předchozího školního roku byl velmi specifický s ohledem na nutnost reagovat na nastalou epidemickou situaci a vhodně přizpůsobit jak samotný průběh vzdělávání, tak i jeho ukončování.

Co přinášejí aktualizace RVP ze září 2020 v rámci středního odborného vzdělávání?

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Novinky - legislativa, informace Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

K 1. září 2020 vydalo ministerstvo Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy aktualizované rámcové vzdělávací programy oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L0, L5, M a P stanovené v nařízení vlády č. 211/2010 ...

Renesance odborného vzdělávání v SOU nebo jen zajímavá epizoda odborné přípravy v oborech vzdělání L0 + H

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Na podzim roku 2020 byla schválena novela nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, kterou se umožňuje v některých oborech vzdělání končících výučním listem a maturitní zkouškou z...

Moderní středoškolské obory - postupná profesní volba - oborová revize a inovace soustavy oborů vzdělání

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Informace MŠMT Vydání: SŠ 1/2021 Ročník: 2021

Každoročně v tuto dobu se desetitisíce patnáctiletých rozhodují o své další studijní a profesní dráze. Jak a podle čeho se rozhodnout, jaké povolání má budoucnost, které obory vzdělání mě na budoucí uplatnění v práci i životě připraví…? Středoškol...

Nová opatření na podporu odborného vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: SŠ 1/2014 Ročník: 2014

Problematika odborného vzdělávání je již několik let významnou prioritou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V roce 2008 předložilo MŠMT vládě tzv. Akční plán podpory odborného vzdělávání, na tento plán navázalo novým dokumentem s...

Reakce na článek Čtenářská gramotnost, RVP a státní maturitní zkouška

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Ohlasy Vydání: SŠ 1/2014 Ročník: 2014

Čtenářská gramotnost je jednou z gramotností, které by měly v souhrnu tvořit základ obecné (funkční) gramotnosti. V době vzniku RVP ZV (2001-2004) nebyly gramotnosti ani na úrovni EU zcela jednoznačně definovány a Evropská komise pro klíčové kompe...

Rubriky