Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D.

Ředitel Odboru vzdělávání MŠMT

Počet článků autora: 3


Moderní středoškolské obory - postupná profesní volba - oborová revize a inovace soustavy oborů vzdělání

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Informace MŠMT Vydání: SŠ 1/2021 Ročník: 2021

Každoročně v tuto dobu se desetitisíce patnáctiletých rozhodují o své další studijní a profesní dráze. Jak a podle čeho se rozhodnout, jaké povolání má budoucnost, které obory vzdělání mě na budoucí uplatnění v práci i životě připraví…? Středoškol...

Nová opatření na podporu odborného vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: SŠ 1/2014 Ročník: 2014

Problematika odborného vzdělávání je již několik let významnou prioritou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). V roce 2008 předložilo MŠMT vládě tzv. Akční plán podpory odborného vzdělávání, na tento plán navázalo novým dokumentem s...

Reakce na článek Čtenářská gramotnost, RVP a státní maturitní zkouška

Datum: Autor/autoři: Ing. Bc. et Bc. Petr Bannert, Ph.D. Rubrika: Ohlasy Vydání: SŠ 1/2014 Ročník: 2014

Čtenářská gramotnost je jednou z gramotností, které by měly v souhrnu tvořit základ obecné (funkční) gramotnosti. V době vzniku RVP ZV (2001-2004) nebyly gramotnosti ani na úrovni EU zcela jednoznačně definovány a Evropská komise pro klíčové kompe...

Rubriky