Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA

Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, postgraduální studia absolvoval na Univerzitě Jeana Moulina v Lyonu a Vysoké škole Jagiellońské v Toruni. V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, poté pracoval jako vysokoškolský učitel na filozofických fakultách v České a Slovenské republice, vedl sdružení měst a obcí, řídil státní příspěvkovou organizaci v rezortu školství. Od ledna 2012 působí ve funkcí náměstka ústředního školního inspektora. Je členem mnoha expertních komisí a výborů zejména v oblasti vzdělávání (např. Česká komise pro UNESCO), působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská pedagogika. Přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a na Diplomatické akademii.

Počet článků autora: 49


Dopravní výchova na základních školách

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informace ČŠI Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Jedním z důležitých specifických úkolů České školní inspekce v uplynulém školním roce bylo také hodnocení vzdělávání v tématech souvisejících s dopravní výchovou na základních školách a víceletých gymnáziích. Součástí této tematicky zaměřené inspe...

Doporučení pro vyřizování stížností a podnětů na úrovni školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informace ČŠI Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Stížnosti a podněty, které jsou ze strany nejrůznějších osob směřovány jak k ředitelům škol, tak i k České školní inspekci, jsou ve vzdělávacím prostředí dlouhodobým a poměrně živým tématem. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na ...

Několik poznámek k podpoře vzdělávání nadaných

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informace ČŠI Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Při sledování a hodnocení vzdělávání se Česká školní inspekce dlouhodobě zaměřuje také na podporu nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů (dále jen „žáci“). Z nejrůznějších šetření se ukazuje, že oblast podpory a vzděláv...

Zájmové vzdělávání je klíčovou součástí vzdělávacího procesu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informace ČŠI Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Je všeobecně známo, že vzdělávání se nemusí odehrávat pouze v rámci vyučovacích hodin, ale kdykoli a kdekoli. Ve škole, ve školní družině či školním klubu, na zahradě, v lese nebo třeba před monitorem počítače. Propojování formálního vzdělávání ve...

Zřizovatelé mohou významně podpořit kvalitu vzdělávání a práci škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Zřizovatel, základ všeho Vydání: 7-8/2019 Ročník: 2019

Zřizovatelé škol a školských zařízení (dále jen "školy") jsou velmi důležitými aktéry ve vzdělávací politice, kteří musí být vnímáni jako partneři všech, kteří do vzdělávacího procesu nejrůznějšími způsoby vstupují. Naprosté většině zřizovatelů šk...

Česká školní inspekce varuje před sestavováním žebříčků základních škol

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Téma měsíce Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Zvýšený zájem rodičovské veřejnosti o kvalitu škol, které vzdělávají jejich děti, je pochopitelnou součástí záměru většiny rodičů zajistit pro své děti kvalitní a smysluplné vzdělání, které bude reflektovat výzvy současnosti i budoucnosti, bude pr...

Vzdělávací program pro učitele ZŠ: Inspirace k podpoře čtenářské gramotnosti s využitím úloh PIRLS

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informace ČŠI Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

V návaznosti na obdobně koncipované vzdělávací programy, které byly v letech 2017 a 2018 zaměřeny na práci s úlohami uvolněnými z mezinárodních šetření PISA 2015 a TIMSS 2015 ve výuce a které absolvovaly již téměř 4 000 pedagogů, připravila Česká ...

Mobily ve školách - chceme jen zakazovat, nebo využívat příležitosti a vychovávat?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Téma mobily ve výuce Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Jedním z diskutovaných témat současnosti je otázka užívání mobilních telefonů ve školách a školských zařízeních (dále jen „školy“). Mobilní telefony jsou v dnešní době běžnou součástí každodenního života, jsou zejména ze strany mladých lidí velmi ...

Několik poznámek k podpoře začínajících učitelů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Pohled z veliké výšky Vydání: 7-8/2018 Ročník: 2018

Jedním ze stěžejních úkolů vzdělávacího systému i samotných škol a školských zařízení je získávat pro pedagogickou práci motivované, nadšené a dobře připravené učitele a zároveň jim po celou dobu jejich pedagogického působení poskytovat adekvátní ...

Prevence a postup při šetření a vyřizování stížností a podnětů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA Rubrika: Informace ČŠI Vydání: 1/2018 Ročník: 2018

Velkým tématem vzdělávacího prostředí jsou stížnosti žáků, jejich zákonných zástupců či jiných osob adresované jak ředitelům škol, tak České školní inspekci. Korektní a úspěšné vyřešení stížnosti či podnětu již na úrovni školy vytváří prostor věno...

Rubriky