Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 423


Volby do školské rady a aktivní volební právo zákonného zástupce nezletilého žáka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: /2020 Ročník: 2020

Školská rada je orgánem základní, střední a vyšší odborné školy, jehož jednu třetinu členů volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Cílem článku je zrekapitulovat předpoklady a důsledky dvou možných právních výkladů, jejichž optikou ...

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠD 4/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2020/2021. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby š...

Přihlašování ke školnímu stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: ŠJ 4/2020 Ročník: 2020

Praxe školních jídelen, školních jídelen - výdejen při přihlašování strávníků ke školnímu stravování se často různí. Cílem článku je vyčlenit východiska a důsledky uvedených odlišných přístupů a popsat postup, který se má použít dle názoru autorek...

Některé problémové momenty základního uměleckého vzdělávání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ZUŠ 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat některé zkušenosti s řešením problémových situací při organizaci základního uměleckého vzdělávání v základní umělecké škole. Článek je zaměřen zejména na postup předepsaný příspěvkovým organizacím.

Změny právních předpisů a činnost mateřské školy ve školním roce 2019/2020 a 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: MŠ 3/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je vyčlenit změny nebo očekávané změny právních předpisů, které ovlivní činnost mateřské školy ve zbývajících měsících školního roku 2019/2020 a ve školním roce 2020/2021. V kontextu novel právních předpisů jsou následně shrnuty zákla...

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka v době hlavních prázdnin

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Inkluze Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je shrnout základní momenty hodnocení výsledků vzdělávání žáka základní školy nebo střední školy v průběhu hlavních prázdnin, a to hodnocení v náhradním termínu, komisionálního přezkoušení žáka v případě pochybností o správnosti hodno...

Rubriky