Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 478


Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 1. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

      Vzdělávání žáka základní školy nebo střední školy či studenta vyšší odborné školy za úplatu v soukromé nebo církevní škole1) je relativně komplikovaným vztahem, do kterého se promítá jak přijetí žáka/studenta ke vzdělávání, tak uzavření s...

Novela vyhlášky o školním stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout základní momenty novely vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která nabude účinnosti 1. 9. 2021. Pokud se určité pasáže článku vztahují pouze na zařízení školního stravování určitého zřizovatele, je tato skutečnos...

Školní rok 2021/2022 a změny důležitých předpisů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 5/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout novely právních předpisů, opatření obecné povahy a změny RVP, které mají vliv na činnost střední školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022, případně v průběhu celého školního roku 2021/2022. Obsah článku se shodně vzt...

Činnost školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 4/2021 Ročník: 2021

Článek je zacílen na základní termíny činností školní družiny a školního klubu v prvním pololetí školního roku 2021/2022 a zdůraznění postupů, které jsou s nimi spojeny1). Jednotlivé situace a aktivity se vztahují na školní družiny a školní kluby ...

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: MŠ 3/2021 Ročník: 2021

Článek je zaměřen na základní činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2021/2022 a vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování. V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby mateřská škola vycházela z aktuální...

Volby do školské rady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Chystáme volby do školské rady naší ZŠ. Tedy i volby zákonných zástupců nezletilých žáků do školské rady. Zájem o práci ve školské radě naší ZŠ projevila jedna maminka, jejíž dítě není žákem naší základní školy. Zatím (i od 1. 9. 2021) dítě navště...

Rubriky