Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 496


Činnost školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 1/2022 Ročník: 2022

Článek vyčleňuje hlavní činnosti školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. V případě, že se činnost týká pouze družin nebo školních klubů určitého zřizovatele, je tato skutečnost uvedena.

První kolo přijímacího řízení v oborech vzdělání bez talentové zkoušky ve školním roce 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 1/2022 Ročník: 2022

      V předcházejících dvou školních letech bylo přijímání ke vzdělávání ve střední škole ve znamení pravidel daných speciálními právními předpisy nebo opatřením obecné povahy MŠMT. Cílem článku je usnadnit středním školám přípravu přijíma...

Začátek vyučování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Rád bych se informoval, jak správně postupovat, pokud bych chtěl posunout začátek vyučování z 8:00 na 8:15 či 8:30. Plánuji debatu s učiteli, žáky i rodiči. Je však nutné schválení školskou či pedagogickou radou? Dle mého výkladu je: ped. rada je ...

Smlouva o úplatném vzdělávání a "neplatiči", 3. část

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Třetí část1) článku2) uzavírá rozbor možností soukromé a církevní základní, střední nebo vyšší odborné školy v situaci, kdy se ve škole vzdělávají děti „neplatičů“ nebo „neplatiči“. Jeho cílem je popsat důsledky ukončení smlouvy odstoupením od sml...

Poradna

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

 

Některé problémové momenty činnosti zařízení školního stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 6/2021 Ročník: 2021

Článek je zaměřen na některé aktivity zařízení školního stravování (školních jídelen, výdejen a vývařoven), které představují rezervy při zajištění jejich optimální činnosti a zaslouží si zvýšenou pozornost ředitele školy nebo jiných vedoucích zam...

Dietní stravování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: ŠJ 6/2021 Ročník: 2021

Pokud nemá dítě žádné dietní omezení, musí se v době podávání stravy stravovat s ostatními (tedy pokud je v mateřské škole přítomno)? Aktuálně se mi jedná o různá stravovací specifika (vegetariáni, záležitosti náboženské apod.). Právní předpisy př...

Rubriky