Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 516


Wellbeing a možnosti příspěvku z FKSP

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: /2022 Ročník: 2022

Změny nebo očekávané změny v činnosti škol a školských zařízení ve školním roce 2022/2023

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

Cílem článku je vyčlenit základní nové úkoly vznikající při řízení školy nebo školského zařízení ve školním roce 2022/2023, které jsou důsledkem změn nebo očekávaných změn právních předpisů a změn rámcového vzdělávacího programu.

Školní řád základní školy optikou nedávných legislativních změna kritických míst

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Nedávná hektická doba často se měnících podmínek činnosti základní školy neumožňovala se systémově věnovat aktualizaci školního řádu a vyjevila jeho dosud skrytá „kritická místa“. Cílem článku je shrnout momenty, ve kterých změněná právní úprava o...

Lex Ukrajina a základní úkoly škol a školských zařízení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Cílem článku je shrnout základní činnosti mateřských, základních, středních, vyšších odborných škol a školských zařízení v souvislosti s normami, které zakotvuje zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konf...

Společná výuka tělesné výchovy chlapců a dívek

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

Může výuka tělesné výchovy na střední škole probíhat ve spojené třídě? Tedy dívky a chlapci dohromady? Jedná se o početně malou třídu – 18 žáků.

Přestup žáka střední školy do jiné střední školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2022 Ročník: 2022

Přestup žáka střední školy do jiné střední školy je institut, se kterým se setkávají všechny střední školy. Cílem článku je upozornit na některé momenty, které vyvolávají obtíže při jeho použití, a popsat způsob jejich řešení1). Obsah článku se sh...

Rubriky