Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 464


Pedagogická intervence a výkaz P1c-01

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Změny v poskytování pedagogické intervence a pracovněprávní dopady

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat změnu pravidel, podle kterých se poskytuje podpůrné opatření „pedagogická intervence“, a na ně navazující pracovněprávní vztahy. Informace přímo související s poskytováním podpůrného opatření „pedagogická intervence“ jsou ur...

Právní předpisy a informace významné pro práci školních družin

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Změny za období prosinec 2020 - únor 2021

Činnost školní družiny v kontextu změn právních předpisů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je popsat a pomocí příkladů demonstrovat změny právních předpisů, které ovlivňují přerušení činnosti/provozu školní družiny, stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a poskytování podpůrných opatření ve školní družině.

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 2/2021 Ročník: 2021

4. část Článek uzavírá sérii článků věnovaných analýze kritérií, pomocí kterých Česká školní inspekce (dále jen „ČŠI“) měří kvalitu činnosti školní družiny. Obsahem článku je komentář kritérií vztažených k oblasti Vzdělávací výsledky žáků a Podpor...

Specifika přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Novinky - legislativa, informace Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je zrekapitulovat specifika přijímacího řízení ke vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky ve střední škole pro školní rok 2021/2022 a vyčlenit obecně platné momenty, které vyvstaly v jeho kontextu.

Maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2021, činnosti a povinnosti ředitele školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Novinky - legislativa, informace Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Cílem článku je shrnout základní, případně nové termíny, ve kterých probíhají činnosti spojené s maturitní zkouškou v jarním zkušebním období 2021, nebo termíny, v nichž má ředitel školy plnit určité povinnosti spojené s jarním zkušebním obdobím 2...

Rubriky