Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní univerzity a Masarykovy univerzity v Brně, na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední školy. V současné době se zabývá lektorskou, poradenskou a kontrolní činností ve školství. V rámci vlastní akreditované vzdělávací instituce nabízí semináře pro učitele a vedení školy. 

Počet článků autora: 441


Co vše je třeba doložit k žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Tento článek navazuje na text publikovaný v Řízení školy 10/2020 „Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení – základní informace“ přehledem údajů a dokumentů, které je třeba doložit k...

Žák se změněnou zdravotní způsobilostí

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

V posledních letech se nám ve školní družině běžně stává, že žáka se změněnou zdravotní způsobilostí (např. zlomená ruka/noha, úraz, operace a následné používání fr. holí...) nechají rodiče ve školní družině a považují za samozřejmé, že se o něj p...

Činnost a dokumentace školní družiny v kontextu kritérií České školní inspekce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Článek svým obsahem navazuje na text publikovaný ve Speciálu pro školní družiny 5/2020 a vyčleňuje uzlové body činnosti školní družiny a školního klubu (dále jen "školní družina") vyplývající z Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzděl...

Polední pauza

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Poradna Vydání: ŠD 6/2020 Ročník: 2020

Předchozí vedení školy řešilo polední pauzu mezi dopoledním a odpoledním blokem výuky tak, že pokud děti chtěly opouštět školu, museli rodiče podepsat, že za dítě přebírají odpovědnost. Domnívám se, že v době pauzy za děti odpovídají rodiče, neboť...

Základní momenty novely školského zákona - vzdělávání distančním způsobem

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je okomentovat základní momenty novely školského zákona zavádějící povinnost vzdělávání distančním způsobem1) (se zaměřením na vzdělávání v mateřské, základní, střední a vyšší odborné škole) a vyvodit některé důsledky pro praxi škol.

Plán činnosti mateřské školy na první pololetí školního roku 2020/2021

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: MŠ 5/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je vyčlenit základní nové momenty činnosti mateřské školy v prvním pololetí školního roku 2020/2021 a doplnit je upozorněním na tradiční, opakující se činnosti mateřské školy.

Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení - základní informace

Datum: Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Cílem článku je popsat podstatné momenty spojené se založením (zřízením) a vznikem právnické osoby, která má vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a se zápisem školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení.

Rubriky