Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Miroslav Hřebecký

Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou dlouholetou ředitelskou zkušenost z veřejné základní školy a ze soukromého gymnázia. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes 1500 nejrůznějších pracovníků ve školství. V současné době působí jako programový ředitel EDUin. Tematicky se věnuje vzdělávací politice, spolupráci se zřizovateli a komunikaci rodiny a školy. Je zakladatelem celostátní soutěže školních webů sCOOL web, garantem ceny za inovace ve vzdělávání Eduína a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí.

Počet článků autora: 58


Dávají vám hodně, nebo málo?: Obce jako důležití hráči financování škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Pedagogický výzkum Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Rozdílný přístup obcí k financování jimi zřizovaných škol je mezi jejich řediteli a ředitelkami nezřídka vnímán velmi citlivě. Naopak zástupci obecních samospráv donedávna poukazovali na to, že na jimi provozované školy často výrazně doplácejí z j...

Už vím proč

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Distanční vzdělávání Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V titulku zmíněná kniha byla v dětství jednou z mých nejoblíbenějších. Podporovala a ve své době zcela uspokojovala moji zvídavost. V osmdesátých letech vyšly dva díly této ilustrované naučné encyklopedie. Co se píše ve třetím, virtuálním dílu, kt...

Desatero ředitele školy v době krize

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Distanční vzdělávání Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Internet se hemží radami a doporučeními pro žáky, rodiče, učitele. Nyní něco speciálně pro vás, ředitele, oblíbenou formou desatera, třeba vám něco z toho přijde vhod.

Cena SuperEDUína jako tři vzkazy českému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Představujeme Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cena EDUin za inovace ve vzdělávání EDUína běží již sedmým rokem. Za tu dobu jsme v katalogu nominovaných shromáždili přes pět stovek příkladů inovací českého vzdělávání. U příležitosti vzdělávacího festivalu PREF (Prague Education Festival) vznik...

Nejsou učitelé? Nu což, pojďme raději do kina

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Ohlasy Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

V Řízení školy č. 11/2019 uveřejnil článek Ondřej Neumajer jako reakci na kulatý stůl týkající se nedostatku učitelů. 1) Dovolím si na tento článek a zmíněný kulatý stůl SKAV + EDUin také reagovat.

Hledání obsahu role zřizovatele aneb Čí je škola a kdo ji řídí?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Zřizovatel, základ všeho Vydání: 7-8/2019 Ročník: 2019

Česká republika je podle analýzy OECD zemí s druhým nejvíce decentralizovaným školstvím. Je to dobře, nebo špatně? Jaké to přináší problémy a jaká se nabízejí řešení? A kdo tedy celkově zodpovídá za kvalitu školy?

Říše za zrcadlem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Ač se na školách naplno učí a učitelé i ředitelé jsou tímto procesem plně zaměstnáni, na pozadí se rozbíhá proces revize kurikula. Je to velká příležitost srovnat krok s vývojem společnosti, s dobou, s technologiemi. Ale také velké riziko, že poku...

Nazrál čas na reformu systému ředitelských konkurzů?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Téma měsíce Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Česká republika má za sebou vlnu rekonkurzů na místa ředitelů škol a školských zařízení. Jak obtížné je dnes pro zřizovatele najít ředitele a co se dá udělat pro to, aby byl vybraný uchazeč kvalitní? Postačuje stávající vyhláška č. 54/2005 Sb., o ...

Která škola má nejlepší web?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Představujeme Vydání: 10/2018 Ročník: 2018

Již čtvrtým rokem se snažíme pomáhat školám a ukazovat cestu ke zlepšení jejich webových stránek. Letos se jako na téma ročníku nešlo zaměřit na nic jiného než na GDPR, které školy často notně potrápilo. Na závěrečné odborné konferenci byli vyhláš...

Rubriky