Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Miroslav Hřebecký

Absolvent Pedagogické fakulty UK Praha a Centra školského managementu tamtéž. 18 let strávil ve školství v první linii, má za sebou dlouholetou ředitelskou zkušenost z veřejné základní školy a ze soukromého gymnázia. Od roku 2003 působí paralelně jako lektor vzdělávání učitelů a ředitelů, jeho kurzy prošlo přes 1500 nejrůznějších pracovníků ve školství. V současné době působí jako programový ředitel EDUin. Tematicky se věnuje vzdělávací politice, spolupráci se zřizovateli a komunikaci rodiny a školy. Je zakladatelem celostátní soutěže školních webů sCOOL web, garantem ceny za inovace ve vzdělávání Eduína a spoluautorem nástroje Co umím na podporu pozitivní motivace dětí.

Počet článků autora: 59


Co dokáže prozradit o budoucím řediteli konkurz?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Jak se dívat na problematiku vztahu učitel - žák? Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Dosáhne ředitel školy na každého svého žáka? A jak? To jsou předmětné otázky tohoto letního speciálu a cílem následujícího článku je podívat se, zda jsme schopní to usuzovat předem, již v okamžiku výběru mezi uchazeči v průběhu konkurzního řízení ...

Odkud a proč se vzala myšlenka středního článku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Vzdělávací politika Vydání: 4/2021 Ročník: 2021

Tvorba Strategie 2030+ nastolila myšlenku na doplnění vzdělávacího systému o nový koordinační prvek – tzv. „střední článek“. Jak to fungovalo v minulosti a jak to řeší v zahraničí? Jak se debata u nás aktuálně vyvíjí?  

Dávají vám hodně, nebo málo?: Obce jako důležití hráči financování škol

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Pedagogický výzkum Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Rozdílný přístup obcí k financování jimi zřizovaných škol je mezi jejich řediteli a ředitelkami nezřídka vnímán velmi citlivě. Naopak zástupci obecních samospráv donedávna poukazovali na to, že na jimi provozované školy často výrazně doplácejí z j...

Desatero ředitele školy v době krize

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Distanční vzdělávání Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Internet se hemží radami a doporučeními pro žáky, rodiče, učitele. Nyní něco speciálně pro vás, ředitele, oblíbenou formou desatera, třeba vám něco z toho přijde vhod.

Už vím proč

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Distanční vzdělávání Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

V titulku zmíněná kniha byla v dětství jednou z mých nejoblíbenějších. Podporovala a ve své době zcela uspokojovala moji zvídavost. V osmdesátých letech vyšly dva díly této ilustrované naučné encyklopedie. Co se píše ve třetím, virtuálním dílu, kt...

Cena SuperEDUína jako tři vzkazy českému vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Představujeme Vydání: 2/2020 Ročník: 2020

Cena EDUin za inovace ve vzdělávání EDUína běží již sedmým rokem. Za tu dobu jsme v katalogu nominovaných shromáždili přes pět stovek příkladů inovací českého vzdělávání. U příležitosti vzdělávacího festivalu PREF (Prague Education Festival) vznik...

Nejsou učitelé? Nu což, pojďme raději do kina

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Ohlasy Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

V Řízení školy č. 11/2019 uveřejnil článek Ondřej Neumajer jako reakci na kulatý stůl týkající se nedostatku učitelů. 1) Dovolím si na tento článek a zmíněný kulatý stůl SKAV + EDUin také reagovat.

Hledání obsahu role zřizovatele aneb Čí je škola a kdo ji řídí?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Zřizovatel, základ všeho Vydání: 7-8/2019 Ročník: 2019

Česká republika je podle analýzy OECD zemí s druhým nejvíce decentralizovaným školstvím. Je to dobře, nebo špatně? Jaké to přináší problémy a jaká se nabízejí řešení? A kdo tedy celkově zodpovídá za kvalitu školy?

Říše za zrcadlem

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Ač se na školách naplno učí a učitelé i ředitelé jsou tímto procesem plně zaměstnáni, na pozadí se rozbíhá proces revize kurikula. Je to velká příležitost srovnat krok s vývojem společnosti, s dobou, s technologiemi. Ale také velké riziko, že poku...

Nazrál čas na reformu systému ředitelských konkurzů?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký Rubrika: Téma měsíce Vydání: 11/2018 Ročník: 2018

Česká republika má za sebou vlnu rekonkurzů na místa ředitelů škol a školských zařízení. Jak obtížné je dnes pro zřizovatele najít ředitele a co se dá udělat pro to, aby byl vybraný uchazeč kvalitní? Postačuje stávající vyhláška č. 54/2005 Sb., o ...

Rubriky