Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.

Katedra psychologie Filozofické fakulty UK v Praze.

Počet článků autora: 7


Pracovní dráha manažera, její kontexty a dilemata

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 4/2012 Ročník: 2012

Přijetí manažerské pozice a s ní spojené role představuje významný mezník v pracovním životě člověka. Od chvíle, kdy jedinec vstupuje na manažerskou dráhu, dochází k výrazné změně jeho kariérového vývoje a ke dramatickému zlomu v požadavcích a oče...

Manažer a organizační změny - sociální a psychologické aspekty změn

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 2/2012 Ročník: 2012

Proměnlivost a změny jsou součástí našeho života a zasahují do všech jeho sfér. Někdy mají podobu okamžitých dramatických zvratů, jindy dlouhodobé, postupné a pozvolné obměny. Některé změny plánujeme a iniciujeme sami, jiné vyplývají z objektivníc...

Styly řízení manažerů - přístupy k vedení lidí

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 12/2011 Ročník: 2011

Zájem o to, jak efektivně a jakými prostředky vést pracovníky k lepší výkonnosti, k přijetí pracovních cílů organizace a jednotlivých úkolů, ke vzájemné podpoře a kooperaci v týmu a k aktivnímu přístupu k práci v organizaci, je historicky dlouhodobý.

Významný atribut pozice manažera - autorita

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 7/2011 Ročník: 2011

V pojednání o manažerské autoritě s přihlédnutím ke školnímu prostfiedí nelze opomenout význam tohoto fenoménu ve společnosti obecně a ve školství specificky. Jsou pro to dva důvody.

Pozice ředitele ve škole a jeho manažerské role

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 4/2011 Ročník: 2011

Sociální život člověka, který se odehrává ve velkých nebo malých skupinách, nepředstavuje většinou jen sumu náhodných vztahů a interakcí. Vzájemný vztah lidí probíhá na základě určitých pozic, jež jednotliví lidé ve skupinách zastávají, a dále pra...

Ředitel školy jako manažer, 3. část - Manažerské dovednosti (pokračování)

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 3/2011 Ročník: 2011

Značná část manažerských dovedností se vztahuje k té části aktivit manažerů, které se označují jako vedení lidí. Jedná se o širokou paletu cílevědomého chování manažera, kterým ovlivňuje chování svého týmu a vstupuje do pracovních mezilidských vzt...

Ředitel školy jako manažer, 2. část - Manažerské dovednosti

Datum: Autor/autoři: doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 1/2011 Ročník: 2011

V současné odborné literatuře zaměřené na management jsou manažerské kompetence výrazným konceptem vztahujícím se k úrovni manažerské činnosti -k řízení a vedení lidí. Jednotlivé kompetence, tak, jak jsou chápány a diferencovány (viz Řízení školy ...

Rubriky