Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Martina Thumsová

Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obory speciální pedagogika a školský management. Ve školství se pohybuje od roku 1983. Ve své praxi působila v mateřských, základních i středních školách na pozicích učitelka, výchovná poradkyně, zástupkyně ředitele a ředitelka. V současné době je ředitelkou Základní školy, Praha 4, Mendelova 550.

Počet článků autora: 8


Dobrý učitel si zaslouží dobrý plat

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 9/2016 Ročník: 2016

Máme zde opět předvolební hesla naplněná prázdnotou. Když se podíváme na znění nadpisu, vyvstanou hned dvě otázky: první, kdo je dobrý učitel, druhá, jež se jeví ještě složitěji, co je to dobrý plat?

Strašák inkluze

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Rubrika: Téma měsíce Vydání: 12/2015 Ročník: 2015

Každý den vycházejí články, reportáže, blogy, jejichž hlavním tématem je inkluze a v nichž autoři varovně zdvihají prst: Pozor! Inkluze! Sami před sebou za pomoci pedagogů z praxe obhajují názor, jak (ne)vzdělávat děti s handicapem.

InspIS - praktický pomocník pro školy?!

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Rubrika: Ohlasy Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Česká školní inspekce po deseti letech fungování školních vzdělávacích programů vyvíjí interaktivní prostředí pro jejich tvorbu, modifikaci a hodnocení. Je to pozdě, nebo brzy? Je vůbec nějaký takový systém potřebný? Neslouží pouze k jednoduché ko...

Čtyři stupně k posílení kázně a sebekázně ve škole

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Rubrika: Klima školy Vydání: 5/2014 Ročník: 2014

Není kázeň jako kázeň. V mnohých případech se stále lpí na tichu ve třídě, poslouchání výkladu učitele nebo bezmezném plnění příkazů, které žáci dostávají.

Výpověď pedagogickému pracovníkovi, který nemá požadované vzdělání

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Rubrika: Téma měsíce Vydání: 5/2014 Ročník: 2014

Výpověď musí být dle § 50 zákoníku práce v platném znění (dále jen „ZP“) vždy písemná. Zaměstnavatel ji může dát zaměstnanci jen z důvodů, které jsou obsaženy v § 52 ZP. Důvod výpovědi musí být skutkově vymezen tak, aby jej nešlo zaměnit s jiným d...

Pracovní cesty ve školství v labyrintu paragrafů

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2014 Ročník: 2014

Školy by měly více dodržovat zákoník práce. Tuto připomínku napsal jeden z diskutujících v názorech pod článkem, jenž se týkal školství, na blíže nespecifikovaném webu. Lidé, kteří do diskuzí píšou, se většinou nevyjadřují k učitelům příliš poziti...

Rozdělení činností zástupce ředitele a jejich role v řízení školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Rubrika: Klima školy Vydání: 1/2013 Ročník: 2013

V tomto příspěvku bych chtěla ukázat další možný pohled na práci zástupce ředitele, a sice jako manažera organizace, který zastupuje ředitele v práci s učiteli a žáky, podporuje vizi školy a vede učitele ke splnění vytýčených cílů. Jeho postavení ...

Mendelánkování

Datum: Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová Rubrika: Představujeme Vydání: 12/2011 Ročník: 2011

Mendelánkování vzniklo původně jako reklamní akce naší školy v důsledku úbytku žáků. Později se z něho vyvinula tradiční záležitost hojně navštěvovaná školkami. Někdy je na školním hřišti i 600 dětí. Mendelánkování se letos uskutečnilo již po osmé...

Rubriky