Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Martina Talichová

Počet článků autora: 6


Evakuace školy a školského zařízení, její příprava a provedení po vyhlášení cvičného požárního poplachu

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Rubrika: Ochrana obyvatelstva Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Obecně se slovem evakuace označuje souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z mí...

Přehled aktivity HZS ČR pro střední školy

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Rubrika: Ochrana obyvatelstva Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

V rámcových vzdělávacích programech od mateřských po střední školy je zakotvena problematika ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (dále jen „OČMU“) jako soubor znalostí a dovedností, které mají připravit děti, žáky a studenty na...

Umět se ochránit

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Rubrika: Ochrana obyvatelstva Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

Hasičský záchranný sbor ČR (dále jen „HZS ČR“) se na poli výchovy a vzdělávání snaží svými aktivitami společně s pedagogy připravit novou generaci obyvatelstva, která by si již od nejútlejšího věku dokázala co možná nejlépe poradit v nejrůznějších...

Shrnutí aktivit Hasičského záchranného sboru ČR vůči mateřským školám

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Rubrika: Ochrana obyvatelstva Vydání: MŠ 5/2019 Ročník: 2019

O sebeochranu, vzájemnou pomoc a bezpečí našich domovů, o ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí by se měl přiměřeně ke svému věku a svým schopnostem starat každý jedinec od nejútlejšího věku. Jen je třeba volit adekvátní formy a me...

Akreditovaný kurz Příprava škol a školských zařízení na mimořádné události pořádaný Hasičským záchranným sborem ČR

Datum: Autor/autoři: Martina Talichová Rubrika: Ochrana obyvatelstva Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Může školu či školské zařízení nečekaně postihnout mimořádná událost spojená s přírodními živly nebo s důsledky nějaké havárie? Všichni si jednoznačně odpovíme, že může. Žijeme sice v klidném středoevropském podnebí, ale ani zde se nám nevyhýbají ...

Rubriky