Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s. r. o. Získal vysokoškolské vzdělání absolvováním magisterského studijního programu Aplikovaná informatika ve studijním oboru Informační management na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a doktorského studijního programu Ekonomika a management ve studijním oboru Podniková ekonomika a management na Fakultě podnikohospodářské Vysoké škole ekonomické v Praze. V odborné práci se zabývá problematikou řízení pracovního výkonu a souvisejícími procesy řízení lidských zdrojů, zejména výběrem, hodnocením, odměňováním a vzděláváním zaměstnanců.

Počet článků autora: 41


Řízení znalostních pracovníků

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 11/2014 Ročník: 2014

Znalostní pracovník je nositelem a vlastníkem specifických znalostí, které jsou pro školu důležité, a škola si je nemůže opatřit jiným způsobem, a proto znalostního pracovníka zaměstnává, využívá a rozvíjí při vykonávání sjednané práce, dosahování...

Stres v práci

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 10/2014 Ročník: 2014

Stres vyplývající z nepřiměřené pracovní náplně, nepříznivého pracovního prostředí nebo nepřátelských pracovních vztahů negativně ovlivňuje spokojenost a výkonnost pracovníků, stejně jako fungování a výsledky organizace.

Principy a formy odměňování zaměstnanců

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 6/2014 Ročník: 2014

Smyslem odměňování je ocenit skutečný výkon zaměstnanců a stimulovat je k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu. Strategie odměňování musí zabezpečit spravedlivé a efektivní odměňování zaměstnanců v souladu s pracovněprávními ...

Odborný rozvoj zaměstnanců

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 5/2014 Ročník: 2014

Systematický odborný rozvoj zaměstnanců (pedagogických i nepedagogických pracovníků) je výchozím předpokladem účinného využití jejich schopností, znalostí a dovedností k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného pracovního výkonu a realiz...

Personální role zástupce ředitele školy

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 4/2014 Ročník: 2014

Zástupce ředitele školy je nejbližším spolupracovníkem ředitele školy ve všech otázkách řízení školy, včetně řízení a vedení ostatních pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Motivace pracovníků

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 3/2014 Ročník: 2014

Účelná motivace pedagogických i nepedagogických pracovníků je výchozím předpokladem účinného využití jejich schopností, znalostí a dovedností k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného pracovního výkonu a realizaci strategických cílů školy.

Rozvoj schopností a posilování motivace pracovníků

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 2/2014 Ročník: 2014

Systematický rozvoj schopností a soustavné posilování motivace všech pedagogických i nepedagogických pracovníků je základním předpokladem jejich úspěšného řízení a vedení k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného pracovního výkonu a rea...

Hodnotící rozhovor

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 12/2013 Ročník: 2013

Hodnotící rozhovor je nástrojem systematického řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím pracovníkům formálně informovat a projednat s podřízenými pedagogickými i nepedagogickými pracovníky skuteč...

Hodnocení pracovníků

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 11/2013 Ročník: 2013

Hodnocení pracovníků je nástrojem řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím pracovníkům kontrolovat, usměrňovat a podněcovat podřízené pedagogické i nepedagogické pracovníky v průběhu vykonávání sjednané prá...

Řízení pracovního výkonu

Datum: Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Rubrika: Personalistika v řízení školy Vydání: 10/2013 Ročník: 2013

Řízení pracovního výkonu je integrální součástí personální práce ve škole. Umožňuje řediteli školy, stejně jako ostatním vedoucím pracovníkům školy řídit a vést podřízené pedagogické i nepedagogické pracovníky školy k vykonávání sjednané práce, do...

Rubriky