Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Luděk Cuták

Počet článků autora: 4


Policie ve škole

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2022 Ročník: 2022

Zákony (zákon o Policii ČR a trestní řád) zmocňují Policii ČR vstoupit do budov a na pozemek školy nebo školského zřízení (dále jen „škola“) i bez souhlasu jejich uživatele. Policie ČR může vstoupit do školy jen z důvodů a za podmínek vymezených z...

V jakých případech může škola odmítnout či odložit pomoc Policii ČR

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Rubrika: Legislativa Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Při šetření trestné činnosti mládeže je mezi právnickými osobami poskytujícími pomoc Policii ČR nejdůležitějším a nejvýznamnějším partnerem škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“). Tam se odehrává dle mých osobních zkušeností odhadem 90 % š...

Policie ve škole

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Rubrika: Prevence Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Pro případ, že se vyskytne potřeba řešit protiprávní jednání žáků nebo studentů prostřednictvím Policie ČR, by měla být už preventivně navázána osobní spolupráce mezi zainteresovanými subjekty (management školy – kriminalista „mládežník“), což se ...

Policie ve škole

Datum: Autor/autoři: Luděk Cuták Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Školy mají nejasnosti ve spolupráci s Policií ČR – právní úprava je nedostatečná - Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními (dále jen „škola“) s Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat nejasnosti, nepřesnosti a ...

Rubriky