Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.

Psycholožka, vyučuje na katedře psychologie FF UK v Praze a působí v nestátní neziskové organizaci DYS-centrum® Praha, o. s. V minulosti učila v několika středních školách, v jedné z nich také zastávala funkci výchovné poradkyně a školní psycholožky, a pracovala ve středisku výchovné péče. Odborné zájmy: psychologie adolescence, rozvoj sociálních dovedností ve škole, specifické poruchy učení a chování u dětí, dospívajících a dospělých.

Počet článků autora: 19


Cut-off score u přijímacího řízení

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Téma měsíce Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Na počátku tohoto školního roku se Asociace krajů ČR nechala slyšet s požadavkem zavést tzv. cut-off score u přijímacích zkoušek. Jinými slovy chce stanovit minimální bodovou hranici úspěšnosti těch, kteří mohou být přijati na střední školu. Je-li...

Konference Škola jako místo setkávání 2016

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Vzdělávání Vydání: 6/2016 Ročník: 2016

V minulých číslech Řízení školy jste byli opakovaně zváni na konferenci Škola jako místo setkávání 2016, která se letos již podeváté konala na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Nyní už máme vše za sebou.

Modifikace přijímacího řízení na střední školy

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: SŠ 3/2016 Ročník: 2016

Žáci s tzv. speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení. Střední školy už jsou zvyklé, že takové úpravy nastávají u maturitních zkoušek, mnohé zvažují uzpůsobení průběhu výuky, ale na přijímací řízení se pře...

Inkluze znamená, že musíme začít přemýšlet

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Inkluze Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

V posledních týdnech a měsících snad neuplyne ani jeden den, abychom v médiích nenarazili na článek, komentář či zprávu, v jejichž názvu by nefigurovalo slovo inkluze. Bohužel většina takových zpráv vyznívá dost poplašně. Děsí se rodiče žáků, ze s...

Indikátory účinnosti individuálního vzdělávacího plánu

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Klima školy Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

„No, na začátku roku jsme podepsali nějaké papíry...“ Takto se rodiče mnohdy vyjadřují o realizaci individuálních vzdělávacích plánů (IVP) svých potomků. Když jsou tázáni na konkrétní opatření, která jsou v rámci IVP ve škole vykonávána, nemají zc...

Sejdeme se ve škole, ale učíme se pro život

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Vzdělávání Vydání: 6/2015 Ročník: 2015

Dne 17. dubna 2015 se konal již osmý ročník konference „Škola jako místo setkávání“, kterou každoročně pořádá katedra psychologie FF UK v Praze. Letos se konference nesla v duchu motta „Učíme se pro život, ne pro školu“. V porovnání s uplynulými l...

Specifické poruchy učení u žáků ZUŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 4/2014 Ročník: 2014

S příchodem kurikulární reformy a tvorbou školních vzdělávacích programů se také v základních uměleckých školách začalo intenzivněji hovořit o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Nejpočetnější skupinu takových žáků v běžných školách před...

Sejdeme se na katedře psychologie FF UK

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: MŠ 1/2014 Ročník: 2014

K začátku nového roku již tradičně patří zveřejnění pozvánky a zahájení příprav konference Škola jako místo setkávání, kterou pořádá katedra psychologie FF UK v Praze. Jestli jste o ní ještě neslyšeli, neváhejte si něco zjistit. Potvrzením její kv...

Moderní trend - zájmové kroužky v MŠ

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Téma měsíce Vydání: MŠ 6/2012 Ročník: 2012

V současné době se v mateřských školách roztrhl pytel se všemožnými zájmovými kroužky. Je to vzdělávací cesta správná nebo zrádná? Mají kroužky z hlediska vývoje dítěte význam? Nebo jsou novou formou „kočárkových závodů“, jak kdysi profesor Matějč...

Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami za využití informačních technologií

Datum: Autor/autoři: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. Rubrika: Vzdělávání Vydání: 8/2012 Ročník: 2012

V České republice (stejně jako v několika dalších zemích Evropské unie) probíhala v uplynulých dvou letech adaptace úspěšného britského systému „INGOT -Mezinárodní certifikace, otevřené technologie“. Nosnou myšlenkou systému je usnadnit hodnocení ...

Rubriky