Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Lenka Felcmanová

Katedra speciální pedagogiky, PedF UK Praha.

Počet článků autora: 7


Wellbeing ve vzdělávání, nadstavba nebo nutnost?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Rubrika: Klima školy Vydání: 6/2021 Ročník: 2021

Téma wellbeingu a jeho systémové podpory ve vzdělávání se i v souvislosti s dopady pandemie COVID-19 stává stále aktuálnějším tématem. V tomto článku připomeneme, co tento pojem vlastně znamená, a shrneme důvody, proč je žádoucí se podporou wellbe...

Zhodnocení prvního roku zavádění změn v podpoře vzdělávání žáků se SVP

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Rubrika: Inkluze Vydání: 5/2018 Ročník: 2018

Před koncem školního roku 2016/2017 Nadace Open Society Fund Praha, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zadaly reprezentativní šetření, jehož cílem bylo zmapovat zavádění změn ve vzd...

Vliv přítomnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídě na vzdělávací výsledky jejich spolužáků

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Rubrika: Inkluze Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Řada zástupců odborné i laické veřejnosti se v souvislosti s podporou rozvoje inkluzivního vzdělávání obává možného negativního dopadu na vzdělávací výsledky žáků bez speciálních vzdělávacích potřeb (SVP). V této souvislosti jsou velmi zajímavé vý...

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v datech

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Rubrika: Inkluze Vydání: 4/2016 Ročník: 2016

V souvislosti s blížícím se termínem nabytí účinnosti „inkluzivní“ novely školského zákona se v médiích objevují informace o tom, že od září 2016 zaplaví běžné základní školy děti s různými handicapy a školy budou pod jejich náporem kolabovat. Rea...

Vývoj snah o rozvoj inkluzivního vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Rubrika: Klima školy Vydání: 1/2016 Ročník: 2016

Snaha o rozvoj inkluzivního vzdělávání v zahraničí v moderních dějinách trvá již déle než půl století. První základy pro podporu společného vzdělávání byly položeny přijetím Všeobecné deklarace lidských práv v roce 1948.

Diagnostika zrakového vnímání v předškolním věku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 2/2013 Ročník: 2013

Nové možnosti diagnostiky zrakového vnímání v předškolním věku - bude vydán nový test využitelný zejména při diagnostice školní zralosti v mateřské škole nebo poradenském zařízení. K testu byly vytvořeny národní normy a je doplněn o pracovní listy...

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Lenka Felcmanová Rubrika: Představujeme Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání je neziskovou organizací sdružující organizace i jednotlivce z řad odborné i laické veřejnosti, jejímž cílem je podpora rozvoje inkluzivního vzdělávání v českém školství. Členy odborné společnosti...

Rubriky