Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Ing. arch. Kristýna Stará

Architektka, urbanistka, spoluzakladatelka platformy Architekti ve škole

Počet článků autora: 8


Školní zahrady

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará Rubrika: Klima školy Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Zahrada stojí u samého počátku škol a vzdělávání. Základním archetypem prostoru pro vyučování je totiž obraz učitele a žáků pod stromem. I řada světových náboženství s tímto archetypem pracuje – vzpomeňme na Buddhův strom nebo getsemanskou zahradu...

Školní tělocvična a sportoviště

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará Rubrika: Klima školy Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Antický svět, který stál u zrodu školství a vzdělávání, považoval péči o tělo za stejně podstatnou jako péči o ducha. Ne náhodou tak ve středoevropském prostoru užíváme slova gymnázium pro elitní středoškolské vzdělávání. Po jistém odloučení vzděl...

Třída jako společný dům

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará Rubrika: Klima školy Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

V předchozím článku jsme psali o propojení školních chodeb s učebnami jako o obdobě města s ulicemi a domy. Hranici mezi nimi by neměla tvořit zeď s jedněmi neprůhlednými dveřmi. Častá námitka může znít, že třída vytváří do sebe soustředěný prosto...

Co ukázala rekonstrukce Základní školy TGM v Písku?

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará Rubrika: Klima školy Vydání: 3/2019 Ročník: 2019

V roce 2002 povodeň zaplavila do výšky jednoho metru pavilon prvního stupně, tělocvičnu, pavilon dílen, zázemí kuchyně a pavilon družiny Základní školy T. G. Masaryka v Písku. Ukažme si na její rekonstrukci možnosti zkvalitnění vnitřního i vnějšíh...

Vejít, či odejít?

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará Rubrika: Klima školy Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

V minulém textu1) jsme se snažili upozornit na důležitost a možnosti předprostorů škol. Nyní pokročíme dále, již do samotné školní budovy, a podíváme se na její vstupy a navazující prostory chodeb či šaten.

Předprostor školy

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará Rubrika: Klima školy Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Každá budova na nás při příchodu nějak působí a zejména u veřejných institucí je důležité, jakou tvář nastavují společnému veřejnému prostoru. Nejedná se však o prostou reprezentaci těch, kdo v budově bydlí nebo pracují, jde o prezentaci celé spol...

Škola a její význam v rámci města

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará Rubrika: Téma měsíce Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

Velké město i malou obec tvoří kromě soukromé výstavby i budovy, které obci slouží a zároveň ji reprezentují. Ukazují, že lidská společnost není jen souhrnem jednotlivců či rodin, ale že potřebuje něco společného. Ve hmotě města tvoří základní opě...

Architekti ve škole

Datum: Autor/autoři: Ing. arch. Kristýna Stará Rubrika: Představujeme Vydání: 1/2017 Ročník: 2017

Rozvoj našich sídel a celé krajiny ze své podstaty představuje nikdy nekončící sled změn a událostí, na kterých se svou měrou, vědomě či nevědomě podílíme každý den. Avšak k dosažení výsledku většinou považovaného za optimální je třeba nejen kvali...

Rubriky