Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Karla Maříková

Lektorka, supervizorka a systemická terapeutka, VIA ALTERA, Poradna pro systemickou praxi

Počet článků autora: 4


Komunikace s rodiči žáků: Umění vést rozhovor profesionálně

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Rubrika: Klima školy Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Rozhovor s rodiči nebo zákonnými zástupci žáků je velmi specifická komunikační situace, která má svá pravidla a vyžaduje profesionální přístup ze strany všech pracovníků školy, pokud možno i těch provozních. Téma komunikace s rodiči je stálicí v p...

Supervizi potřebují všichni pomáhající profesionálové (ne však za každou cenu...)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Rubrika: Klima školní družiny Vydání: ŠD 4/2018 Ročník: 2018

V únorovém čísle, když byla řeč o sebezkušenosti a osobnostním rozvoji, jsem slíbila napsat více k tématu supervize, která také patří do "kufříku" s nástroji, metodami a další nutnou či podpůrnou výbavou pomáhajících profesionálů. Ze zkušenosti su...

Supervizi potřebují všichni pomáhající profesionálové (ne však za každou cenu...)

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Rubrika: Klima školní jídelny Vydání: ŠJ 3/2018 Ročník: 2018

Supervize patří do „kufříku“ s nástroji, metodami a další nutnou či podpůrnou výbavou pomáhajících profesionálů, ale i pracovníků v jiných pozicích. Ze zkušenosti supervizorky vím, jak rozdílné, ba i protichůdné, bývají představy lidí o tom, co se...

Cesta k profesionalitě vede přes sebepoznání a osobní rozvoj

Datum: Autor/autoři: Mgr. Karla Maříková Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ŠD 2/2018 Ročník: 2018

Jako lektorka takzvaných soft skills neboli psychosociálních dovedností a jako supervizorka pomáhajících profesionálů se pracovně angažuji zejména v oblasti školství a sociální práce. Ve školách jsem v posledním desetiletí spolupracovala převážně ...

Rubriky