Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Kamila Balharová

Vystudovala PdF UP v Olomouci obor speciální pedagogika a český jazyk pro 2. stupeň ZŠ a ZvŠ. Rigorózní zkoušku složila na Univerzitě Karlově v roce 2008. Věnuje se speciální pedagogice a výuce českého jazyka. Profesně zaměřené osobní stránky najdete na http://kamilabalharova.wz.cz.   Je autorkou vzdělávacích internetových stránek věnovaných výuce českého a anglického jazyka především pro žáky se SPU - http://www.kaminet.cz, stránek http://kamizdat.wz.cz, které jsou zaměřené metodicky na výuku literatury a slohu a stránek http://azprojekty.wz.cz, kde najdete mnoho projektů propojující jednotlivé vzdělávací oblasti se vším všudy.   Věnuje se profi orientaci žáků se specifickými poruchami učení.

Počet článků autora: 4


Putování klokánka Jumpíka

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Představujeme Vydání: ŠD 5/2019 Ročník: 2019

Kniha "Putování klokánka Jumpíka", kterou k vydání připravuje nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., je určená mladším dětem, na 1. stupni ZŠ, a je využitelná rodiči, speciálními pedagogy, učiteli i vychovateli ve školních družinách.

Vzdělávací hry pro starší žáky a studenty s dyslexií

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Klima školy Vydání: 1/2013 Ročník: 2013

Dyslexie není problém jen žáků na 1. stupni, ale jedná se o celoživotní handicap. Pokud chtějí tito žáci po přechodu na 2. stupeň ZŠ nebo na střední školy nadále zlepšovat své čtenářské dovednosti, mohou kromě čtení procvičovat své percepční schop...

Rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků s dyslexií

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Vzdělávání Vydání: 6/2012 Ročník: 2012

Vymezit pojem čtenářské gramotnosti lze různě. Definice, které jsou uváděny ve výzkumech PISA a PIRLS, zohledňují hlavně ty složky čtenářství, jež lze testovat.

Webové stránky KamiNet pomáhají s integrací

Datum: Autor/autoři: PhDr. Kamila Balharová Rubrika: Vzdělávání Vydání: 8/2011 Ročník: 2011

V současné době pokračuje trend integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd a věnovat jim individuální péči. Podle statistické ročenky z roku 2009/10 bylo na našich základních školách 32 713 žáků se specifickými poruchami...

Rubriky