Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři RNDr. Jitka Krmíčková

MŠMT

Počet článků autora: 9


Poděkování

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Rubrika: Úvodní slovo Vydání: ŠJ 5/2020 Ročník: 2020

Zdravý životní styl a heroický boj proti všemu „nezdravému“ je „cool“ a do značné míry i nositelem jistého společenského statusu.

Přihlašování ke školnímu stravování

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 4/2020 Ročník: 2020

Praxe školních jídelen, školních jídelen - výdejen při přihlašování strávníků ke školnímu stravování se často různí. Cílem článku je vyčlenit východiska a důsledky uvedených odlišných přístupů a popsat postup, který se má použít dle názoru autorek...

Co nám svět stále závidí - systém školního stravování

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ŠJ 5/2017 Ročník: 2017

Zařízení školního stravování – Matiční dům, Rybí trh 7–8, Opava. Matiční dům v 19. století sloužil nejdříve jako zájezdní hostinec, později jako restaurace. Provoz školní jídelny v objektu Matičního domu byl zahájen v roce 1951.

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 4/2016 Ročník: 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 35 odst. 2, § 121 odst. 1 a 2 a § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Metodická pomoc k zajištění kvalitního školního stravování

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Rubrika: Informace MŠMT Vydání: ŠJ 3/2016 Ročník: 2016

Škola a školské zařízení jsou instituce, jejichž posláním je vzdělávat děti, žáky a studenty v tom, co je „správné a žádoucí“, a zároveň jsou zodpovědné za formování správných zdravotních návyků a zdraví prospěšného životního stylu mladé generace....

Mezinárodní konference u příležitosti 70. výročí vzniku školních jídelen

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Rubrika: Ohlasy Vydání: ŠJ 1/2016 Ročník: 2016

V roce 2015 tomu bylo již 70 let, co začaly vznikat v Československu první školní jídelny, a to s jediným cílem - zlepšit zdravotní stav mladé populace. Od té doby uteklo pár desítek let a školní jídelny slouží našim dětem, žáků a studentům dosud.

Školní jídelny mezi mlýnskými kameny

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Krmíčková Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ŠJ 1/2015 Ročník: 2015

Za předmětných 70 let došlo k nebývale prudkému rozvoji vědy a techniky, změnily se pracovní podmínky obyvatel, zvýšila se jejich životní úroveň, což se jak pozitivně, tak negativně odrazilo na jejich životním stylu. Zvýšil se průměrný věk a je zc...

Rubriky