Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Působí v Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se dlouhodobě využitím informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, především v práci učitelů a v přípravě budoucích učitelů. Podílel se na řešení řady výzkumných i rozvojových projektů v oblasti e-learningu. Je autorem či spoluautorem několika odborných monografií: Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji (2005), ICT v životě základních škol (2006), Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice (2008), Učitelé a moderní technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím (2009) a E-learning – jedna z podob učení v moderní společnosti (2009). Je také spoluautorem knih o využití internetu ve vzdělávání – Internet pro pedagogy (2001), Internet pro studenty (2003). Výsledky své práce publikuje pravidelně v odborných časopisech a také na domácích i zahraničních konferencích. Problematice e-learningu se věnoval v rámci stipendijního pobytu v Nizozemsku v Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences v roce 2009. Ve své výuce na Masarykově univerzitě (zaměřené na e-learning a na využití moderních technologií ve vzdělávání) používá již řadu let moderní technologie, zejména pak online výukové prostředí Moodle a Mahara.

Počet článků autora: 4


Video ve výuce? Ano, ale...

Datum: Autor/autoři: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Rubrika: Technika a technologie Vydání: SŠ 6/2021 Ročník: 2021

Během pandemie covidu-19 došlo nejen k výraznému nárůstu využívání on-line komunikačních nástrojů, videokonferencí či webinářů, ale také k využívání videa v rámci (on-line) výuky. Nicméně video se ve vzdělávání používá již poměrně dlouhou dobu a n...

ICT ve školách - realita, výhledy, doporučení

Datum: Autor/autoři: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Rubrika: ICT ve škole Vydání: 1/2014 Ročník: 2014

Zavádí-li se určitá inovace do vzdělávání, tak ji zdaleka nestačí připravit a realizovat, ale je nutné rovněž vyhodnotit její úspěšnost. Na základě takové evaluace je pak možné uvažovat o dalším postupu. Zavádění informačních a komunikačních (digi...

Online technologie v dnešní škole

Datum: Autor/autoři: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Rubrika: ICT ve škole Vydání: 2/2013 Ročník: 2013

Vývoj online technologií v poslední době přináší pro výuku jednu obrovskou výhodu - učitelé nemusí nutně používat složité a drahé technologie, ale mohou si vybrat ze široké škály služeb dostupných (zdarma) na internetu a ty pak používat ve výuce v...

E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů

Datum: Autor/autoři: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. Rubrika: Klima školy Vydání: SŠ 1/2013 Ročník: 2013

Jedním z poměrně nových trendů ve vzdělávání je využívání tzv. e-portfolií a online systémů ke správě elektronických portfolií. Využívání e-portfolií může proměnit nejenom výuku a učení studentů, ale také oblast jejich hodnocení. To je založeno na...

Rubriky