Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Bc. Jiří Stárek

Ředitel ZUŠ Hostivař. Dlouhodobě se specializuje na problematiku vedení a řízení lidí, přednáší v oblasti managementu a aplikace leadershipu v neziskové sféře.   

Počet článků autora: 55


"Ředitelé ředitelům" aneb do čeho se budete moci zapojit?

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Představujeme Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Stálá konference ředitelů má svou Sekci ZUŠ a konzervatoří!

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Stálá konference ředitelů (SKŘ) vznikla v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů v Národním pedagogickém institutu (NPI). Jde o společenství nezávislých ředitelských osobností (vybraných na základě konkurzního řízení) ze všech dr...

Málo představitelná souvislost

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ZUŠ 2/2022 Ročník: 2022

Jsou dny, kdy si plánujeme úkoly a ty se daří bezezbytku plnit i bez velké námahy. Pak jsou dny, kdy, ač máme vše dobře naplánované a úkoly pečlivě seřazené podle důležitosti, se prostě nedaří. A pak jsou chvíle, kdy je celkem jedno, zda jsme si n...

Stálá konference ředitelů - "Sněmovna lordů" českých škol

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Ředitel školy - a co ještě? Vydání: 3/2022 Ročník: 2022

Je hodně lidí, kteří mají potřebu vyjadřovat se k podobě vzdělávání v naší zemi. Je to především proto, že se domnívají, že jejich vlastní zkušenost, kterou si v mládí ze škol odnesli, je přesně to, co je v současnosti opravňuje mít nějaký „odborn...

Environmentální témata a výuka na ZUŠ

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 1/2022 Ročník: 2022

Mají témata, jako je udržitelný rozvoj, environmentální výchova nebo změna klimatu, něco společného s uměleckým vzděláváním na ZUŠ? Existují mezi uměním a ekologií nějaké souvislosti? Dává smysl nad tím přemýšlet? A nebylo by chybou témata 21. sto...

"Lobbing" ZUŠ (... a volby za humny)

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Zprávy z AZUŠ ČR Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

V době, kdy vyjde tento článek, bude zbývat do voleb už jen několik málo dní. V zemi se znovu rozdají karty a my sami rozhodneme, jaké bude další směřování naší země. Ať už to dopadne jakkoliv, jisté je jen jedno – schodek státního rozpočtu bude v...

O děti se nebojím, ty jsou v pořádku

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: ZUŠ 4/2021 Ročník: 2021

Dnes už je asi zbytečné připomínat, co všechno jsme v době celosvětové pandemie nemohli v předcházejícím období v ZUŠkách dělat, co nám chybělo a po čem se nám stýskalo. Jedna věc nás ale (a teď nemyslím přímo ZUŠ) ani v této době neopustila.

"Volejte řediteli ZUŠ"

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Jak to ředitelé dělají, že vědí o každém dítěti? Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Pandemické období zacloumalo školstvím tak, jak by s ním žádná předem dobře naplánovaná digitální strategie nikdy nezacloumala. Do vzdělávání to přineslo mnoho nových výzev a nabouralo spoustu předsudků o tom, co je ve vzdělávání podstatné a v čem...

"Matoušův efekt" a úplata za vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Bc. Jiří Stárek Rubrika: Reforma v ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2021 Ročník: 2021

V poslední době se do popředí dostalo téma placení (nebo spíše nezaplacení) úplaty za vzdělávání na našich školách. Ač by se chtělo říci, že z pohledu právních norem, kterými se vzdělávání na ZUŠ řídí, jde o věc celkem jasnou (viz právní rozbor AZ...

Rubriky