Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Ing. Jaroslav Jirásko, MBA

Ředitel základní školy K. V. Raise  v Lázních Bělohrad

Počet článků autora: 13


Náš Trojan nám rozumí

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Recenze Vydání: 5/2021 Ročník: 2021

Kniha není jen informace, je to také vůně, očekávání a emoce. Je to interakce mezi tím, co čteme, a tím, kdo čte. Celá řada knih o řízení školy od zahraničních (převážně anglosaských) autorů je povětšinou velmi kvalitní, originální, podložená výzk...

Jaká jsou kritéria kvalitní online hodiny

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Téma – distanční vzdělávání Vydání: 3/2021 Ročník: 2021

Začíná online hodina. Z černého monitoru zazní hlas učitelky: "Dobrý den, děti, svítíte mně tady všichni, tak si otevřete pracovní sešit na straně 16 a společně si dnes spočítáme příklady 4 - 7. Příklady tam máte napsané, tak si je samy přečtěte a...

Umění učit a učení jako umění

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Recenze Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

V jedenácti letech jsem dostal k Vánocům soupravu Mladý chemik. Byla vybavena mnoha zkumavkami, pipetami, lahvičkami, a hlavně spoustou prášků, vodiček a kousků různých pevných látek. Jal jsem se provádět to nejúžasnější, co jsem si ve svém věku u...

Budování vztahů mezi rodiči a školou je nikdy nekončící proces

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Stavíme pouhou zeď, nebo celou katedrálu? Vydání: 7-8/2020 Ročník: 2020

Jedním ze základních ukazatelů kvality školy je fungování komunity škola-rodiče. Jako zásadní faktor se toto jeví především u základních škol, neboť rodiče, respektive zákonní zástupci, jsou vzdělávacím partnerem školy, dítě je paralelně a soustav...

Distanční výuka jako příležitost pro celé školství

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Distanční vzdělávání Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Slovo distanční má několik významů, kromě slova dálkový toto slovo také znamená vzdálený nebo mající odstup. Naše první zkušenosti s distanční nebo také s online výukou jsou ale naprosto překvapivé. Odstup, který mezi školou, rodiči a žáky dost ča...

Sociolog Hampl jako nekorektní hrdina Učitelských novin

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Téma měsíce Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Nejčtenější učitelský tištěný časopis Učitelské noviny přinesl od čísla 1/2020 čtenářům nové překvapení – rubriku „Nekorektně“. A „nekorektnost“ začala opravdu těžkým kalibrem – rozhovorem s údajně „nejčtenějším“ sociologem Petrem Hamplem. Aby čte...

Jak dlouho mohou přežívat historické lži

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Pedagogové mají důležitou společenskou pozici. Ač finančně podhodnoceni, co se týká prestiže, udržují si konstantě pozici v první pětce. Obecně jsou tím pádem považováni za lídry vzdělané společnosti a nároky na jejich vzdělanost jsou vysoké. Kdo ...

Není to málo, Antone Pavloviči?

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Národní vlastností Čechů je odbornost na všechno, doprovázená mimořádnou schopností každému poradit. Školství jakožto oblast, se kterou má každý dospělý Čech osobní zkušenost, je postiženo radami všemožných „expertů“ úplně nejvíce. Všelijaká možná...

Den s učitelem - projekt žákovského parlamentu

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Inovace a inspirace ze škol Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Členové žákovského parlamentu na Základní škole K. V. Raise Lázně Bělohrad před třemi lety vymysleli projekt zaměřený na sblížení učitele se žákem a na podrobnější poznání učitelovy práce z pohledu žáků. Nazvali ho Den s učitelem. Žáci při běžném ...

Smí učitel žákům vnucovat svoji ideologii?

Datum: Autor/autoři: Ing. Jaroslav Jirásko, MBA Rubrika: Zamyšlení nad Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

V úterý 13. listopadu jsem měl tu čest zúčastnit se diskusního setkání Akvárium ve Skautském institutu v Praze společně s ostatními hosty - Michalem Řezáčem (Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd), Robertem Čapkem (psycholog a lekt...

Rubriky