Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Jarmila Kubáňková

Metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně

Počet článků autora: 10


Uzavření škol přineslo potíže všem - poznatky z hovorů s rodiči a učiteli

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Celorepublikové několikaměsíční uzavření škol, které zasáhlo do druhé poloviny minulého školního roku, se promítlo i do skladby hovorů na Lince pro rodinu a školu 116 000. V nich se jednoznačně ukazuje, že uzavření škol znamenalo zátěž pro žáky, j...

Se školou do kina: "V síti: za školou"

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Prevence Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

„3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů (…). (…) nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze filmu jsou doplněny o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy...

Učitel hry na housle, jak má být aneb Když se dítě svěří

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2020 Ročník: 2020

Aniž bych chtěla pedagogy v ZUŠ idealizovat, zůstává faktem, že pro své žáky představují mnohdy (společně se sportovními trenéry) nejlépe uchopitelný vzor dospělého, který se živí tím, co umí a co ho baví.

Starosti školních družin na Lince pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školní družiny Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Ať už dobrovolně, či nikoliv, spousty prvostupňových dětí tráví ve školních družinách podstatnou část svého času. Jde častokrát o prostor „mezi“, který není tak striktně upraven jako doba školního vyučování a současně není tak volný jako čas stráv...

Jak se pozná gentlemanská škola

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Jedna z definic gentlemana říká, že gentleman je muž, který se chová dobře i k lidem, které nepotřebuje. Tato definice mě napadá, když se na Linku pro rodinu a školu 116 000 obracejí rodiče s povzdechy nad chováním školy, do které jejich dítě ješt...

Máte dojem, že se dítěti něco děje a nemáte dost informací? A už jste se ptali v družině a paní kuchařky?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: ŠJ 3/2019 Ročník: 2019

Někteří učitelé si čas od času povzdechnou, že mají o svých žácích málo informací a nemají možnost se o nich takřka nic dozvědět, pokud to rodiče nechtějí. To v některých případech může být pravda, na Lince pro rodinu a školu 116 000 se však často...

Zkušenosti s Českou školní inspekcí - případy z Linky pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: 2/2019 Ročník: 2019

Nedávno nám zavolala rozčílená paní ředitelka s tím, že nám tedy „pěkně děkuje“, protože jsme na ni „poštvali inspekci“, takže kromě jiných povinností bude „mít na krku ještě tohle“. Dotyčná paní ředitelka měla zřejmě pravdu. Vzhledem k tomu, že (...

Agresivní chování u předškolních dětí řešené na Lince pro rodinu a školu

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Představujeme Vydání: MŠ 1/2019 Ročník: 2019

Třebaže se většina článků o dětské agresivitě věnuje dětem plnícím základní školní docházku či adolescentům, agrese jako způsob prosazování vlastních přání se objevuje již v MŠ. Některé z těchto případů jsme pomáhali řešit i na Lince pro rodinu a ...

Schůzka učitele s rodičem - nejčastější zádrhele z pohledu Linky pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: 12/2018 Ročník: 2018

Zdaleka nejčastější potíží, se kterou se na Linku pro rodinu a školu 116 000 rodiče dětí školou povinných obracejí, je to, co můžeme souhrnně nazvat "komunikace se školou". Nejedná se přitom o určité téma (např. šikana, kázeňské potíže, studijní n...

Linka pro rodinu a školu

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Představujeme Vydání: 9/2017 Ročník: 2017

Představujeme Linku pro rodinu a školu 116 000, která je k dispozici všem lidem, kteří se setkávají s tématem ohroženého dítěte, a to nejen v okamžiku, kdy dítě uteče, je zraněno nebo se ztratí, ale také v situacích, které na první pohled vypadají...

Rubriky