Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Jarmila Kubáňková

Metodička služeb 116 000 a 116 123, statutární zástupkyně

Počet článků autora: 15


A co s žáky, kteří odvykli prezenční výuce?

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Na konci loňského školního roku se na nás obrátila pedagožka ze základní školy s následujícím problémem: přicházejí za ní rodiče žáků, kteří se nechtějí vrátit do školy, trápí se v ní více než jindy, jsou plačtiví, ztrácí zájem o cokoliv, mluví o ...

Ředitel jako spolutvůrce klimatu ve škole

Existují agendy, které ředitelé mohou delegovat na své zástupce nebo jiné kolegy (například tvorbu rozvrhu, systém dalšího vzdělávání učitelů, plán hospitací, výkaznictví a účtování dotací), mají-li na to prostředky a schopné pedagogy. Oproti tomu...

Co potřebuje rodič dítěte nastupujícího do MŠ

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

Ať už bude v květnu pandemická situace jakákoliv, zápis dětí do MŠ bezpochyby proběhne. Je tak možné počítat s tím, že nejpozději na přelomu září a října se na Linku pro rodinu a školu 116 000 ozvou rodiče nastoupivších dětí s prosbou o radu, jak ...

Maturanti v době koronakrize

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Téma měsíce Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Nestává se tak často, aby se na Linku pro rodinu a školu 116 000 obraceli studenti s obavami ohledně své další studijní kariéry. Přesněji řečeno, do doby jarního nouzového stavu se tyto případy počítaly na jednotky za rok. Od poloviny března 2020 ...

Když si žáci ubližují online

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: ŠD 1/2021 Ročník: 2021

S přesunem výuky do online prostředí se na Lince pro rodinu a školu 116 000 opět zvyšuje počet hovorů, ve kterých řešíme ubližování mezi žáky v online světě. Volající si často stěžují, že „škola to neřeší“, a dožadují se informací a postupů, jak š...

Uzavření škol přineslo potíže všem - poznatky z hovorů s rodiči a učiteli

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: 10/2020 Ročník: 2020

Celorepublikové několikaměsíční uzavření škol, které zasáhlo do druhé poloviny minulého školního roku, se promítlo i do skladby hovorů na Lince pro rodinu a školu 116 000. V nich se jednoznačně ukazuje, že uzavření škol znamenalo zátěž pro žáky, j...

Se školou do kina: "V síti: za školou"

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Prevence Vydání: 4/2020 Ročník: 2020

„3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů (…). (…) nejsilnější momenty z oficiální celovečerní verze filmu jsou doplněny o praktické rady, návody a komentáře hereček, které si zkušeností se sexuálním obtěžováním na internetu samy...

Učitel hry na housle, jak má být aneb Když se dítě svěří

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Ze života ZUŠ Vydání: ZUŠ 2/2020 Ročník: 2020

Aniž bych chtěla pedagogy v ZUŠ idealizovat, zůstává faktem, že pro své žáky představují mnohdy (společně se sportovními trenéry) nejlépe uchopitelný vzor dospělého, který se živí tím, co umí a co ho baví.

Starosti školních družin na Lince pro rodinu a školu 116 000

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školní družiny Vydání: ŠD 2/2020 Ročník: 2020

Ať už dobrovolně, či nikoliv, spousty prvostupňových dětí tráví ve školních družinách podstatnou část svého času. Jde častokrát o prostor „mezi“, který není tak striktně upraven jako doba školního vyučování a současně není tak volný jako čas stráv...

Jak se pozná gentlemanská škola

Datum: Autor/autoři: Jarmila Kubáňková Rubrika: Klima školy Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Jedna z definic gentlemana říká, že gentleman je muž, který se chová dobře i k lidem, které nepotřebuje. Tato definice mě napadá, když se na Linku pro rodinu a školu 116 000 obracejí rodiče s povzdechy nad chováním školy, do které jejich dítě ješt...

Rubriky