Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, PedF UK.

Počet článků autora: 11


Negativní dopady pandemie na studijní výsledky žáků a jak je napravit

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

V posledních měsících se hodně mluví o tom, že uzávěry škol během pandemie zvýšily nerovnosti mezi žáky s příznivým a méně příznivým rodinným zázemím. Ministerstvo školství chce zmírnit negativní dopady na znevýhodněné žáky prostřednictvím doučová...

Negativní dopady opatření na podporu účasti v nematuritním studiu

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: 1/2019 Ročník: 2019

Od konce minulého století se značně snížil podíl studujících v nematuritních oborech. Podíl mladých lidí, kteří opouštějí střední vzdělání s maturitním vysvědčením, se víceméně zdvojnásobil, spolu s tím se během poslední dekády ztrojnásobil podíl ...

Veřejnost se inkluzi nebrání, ale potřebuje více informací

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Inkluze Vydání: 4/2018 Ročník: 2018

Počínaje školním rokem 2016/2017 byl významně modifikován systém podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem této úpravy bylo umožnit, aby běžné školy získaly prostředky na to, aby mohly o takové děti dobře pečovat. Úpravě označované...

Novela školského zákona pro zvýšení spravedlivosti vzdělávacího systému nestačí

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: 6/2017 Ročník: 2017

O spravedlivém přístupu ke vzdělávání se v České republice dosud mluvilo hlavně v souvislosti s víceletými gymnázii a se vzděláváním romských dětí. U víceletých gymnázií bývá zmiňována hlavně skutečnost, že v rozporu s původním záměrem neslouží po...

Svůj k svému - Česká republika si přeje oddělené vzdělávání

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: 3/2015 Ročník: 2015

V souvislosti s novelizací školského zákona se opět rozbouřila debata o základních školách praktických. Nade vší pochybnost ukázala, že se v České republice nechceme vydat cestou většiny vyspělých zemí a usilovat o maximální začlenění všech žáků d...

Investujme do kvalitního vzdělávání, ne do špatných zkoušek

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: SŠ 6/2014 Ročník: 2014

Zaměstnavatelé opakovaně poukazují na to, že české ekonomice chybí kvalifikovaní techničtí pracovníci. Ve společnosti existuje sdílené přesvědčení, že tento nedostatek je potřeba řešit zvýšením účasti mladých lidí v odborném vzdělávání, zejména v ...

K dokumentu "Strategie 2020"

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: SŠ 5/2014 Ročník: 2014

Dokument „Strategie 2020“ zmiňuje podle mého názoru všechna aktuální témata vzdělávací politiky i problémy vyžadující řešení. Z dokumentu, jehož úroveň obecnosti je vysoká, samozřejmě nevyplývá, jak konkrétně budou problémy řešeny ani v jakém pořa...

Dovednosti českých dospělých v mezinárodním srovnání

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: 12/2013 Ročník: 2013

V letech 2009–2013 se ve 24 vyspělých zemích světa včetně České republiky uskutečnil Mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností dospělých známý pod zkratkou PIAAC (OECD Programme for the International Assessment of Adult Competencies). Výzkum je so...

Spravedlivost ve vzdělávání jako priorita české vzdělávací politiky

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Aktuálně Vydání: 4/2013 Ročník: 2013

Zahraniční experti již dlouho upozorňují na skutečnost, že český vzdělávací systém neposkytuje všem dětem stejně kvalitní vzdělání. Pozornost budí zejména nízké nároky kladené na žáky s diagnózou lehké mentální retardace, které jsou zmiňovány zejm...

Aktuální poznatky o dopadech a možnostech plošného testování

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Straková, Ph.D. Rubrika: Testování Vydání: 8/2011 Ročník: 2011

V uplynulých desetiletích začaly být v řadě vyspělých zemí používány plošné testy jako jeden z důležitých nástrojů k zajištění kvality vzdělávání. Výkon žáků o těchto testech má často zásadní důsledky pro žáky, jejich učitele a školy, které navště...

Rubriky