Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři RNDr. Jana Palečková

Národní koordinátorka šetření PISA.

Počet článků autora: 6


Výchova k finanční gramotnosti v českých školách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Palečková Rubrika: Testování Vydání: 9/2014 Ročník: 2014

Finanční gramotnost je v moderním světě stále více považována za nezbytnou životní dovednost. Již v roce 2005 doporučila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj svým členským zemím, aby věnovaly této oblasti zvýšenou pozornost: „... finanč...

Hlavní zjištění šetření PISA 2012 v oblasti řešení problémů

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Palečková Rubrika: Testování Vydání: 6/2014 Ročník: 2014

V prosinci minulého roku byly na tiskové konferenci OECD zveřejněny výsledky šetření projektu PISA 2012 v oblasti matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků. Kromě uvedených tří funkčních gramotností však byla v tomto cy...

Program OECD pro mezinárodní hodnocení žáků - PISA 2015

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Palečková Rubrika: Klima školy Vydání: 5/2013 Ročník: 2013

Ideální podoba účinného školského systému je cílem všech poskytovatelů vzdělávání na celém světě. Její hledání a snahy o její prosazování jsou nezbytným a přirozeným procesem, avšak v posledních desetiletích jsou až příliš překotné. Poskytovatelé ...

Výsledky TALIS 2008: Řízení a vedení školy

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Palečková Rubrika: Klima školy Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

V minulých číslech Řízení školy jste se již několikrát setkali s informacemi o zapojení České republiky do Mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2013, které je realizováno pod záštitou OECD (hlavní šetření proběhne v ČR na jaře příštího ...

Jak probíhá šetření PISA v České republice?

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Palečková Rubrika: Testování Vydání: 12/2012 Ročník: 2012

V uplynulém školním roce 2011/2012 se na vybraných školách v České republice uskutečnil hlavní sběr dat projektu OECD PISA. Jedná se již o pátý cyklus tohoto mezinárodního vzdělávacího projektu, do kterého se Česká republika zapojila v roce 1998, ...

Kvalita znalostí a dovedností českých žáků se výrazně snižuje

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jana Palečková Rubrika: Vzdělávání Vydání: 1/2011 Ročník: 2011

Výsledky mezinárodního výzkumu PISA poukazují na zhoršující se trend vědomostí a dovedností českých patnáctiletých žáků, kteří ukončují povinnou školní docházku. Ve všech třech měřených oblastech, v gramotnosti matematické, přírodovědné a čtenářsk...

Rubriky