Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Jan Kaczor

právník pro ScioŠkoly jan.kaczor@scioskola.cz

Počet článků autora: 9


Schvalování útoku na Ukrajinu žákem z právního pohledu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Tento text shrnuje právní pohled na situaci, kdy některý z žáků ve škole veřejně schvaluje agresi Ruské federace proti Ukrajině. Shrnuje především právní aspekty věci. Těžiště působení školy však leží ve výchovném a vzdělávacím působení. Rovněž je...

Kvalifikace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Rubrika: Poradna Vydání: 4/2022 Ročník: 2022

Dovoluji si obrátit se na vás s dotazem: Bývalý pan ředitel dal pracovní smlouvu (na dobu určitou) kolegyni, která má magisterské vzdělání v oboru pedagogických věd zaměřené na sociální pedagogiku. Tato kolegyně učí technická praktika a pracovní č...

Zmocnění k poskytování zdravotnických služeb na lyžařském výcviku

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Rubrika: Poradna Vydání: 2/2022 Ročník: 2022

Ráda bych se zeptala, zda je povinností školy nechat rodiče podepsat zmocnění k poskytování zdravotnických služeb při lyžařském výcvikovém kurzu.

Platová třída

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Rubrika: Poradna Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Dle Katalogu prací se do 10. platové třídy zařazují učitelé, kteří mají v náplni práce „tvorbu a koordinaci školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorbu vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuál...

Výkaz práce

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Rubrika: Poradna Vydání: 12/2021 Ročník: 2021

Jakým způsobem máme zadávat ve výkazu práce dny, kdy si učitel doplňuje si kvalifikaci (studuje vysokou školu). Toto studium je v zájmu zaměstnavatele.

Školení o víkendu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Rubrika: Poradna Vydání: ŠD 6/2021 Ročník: 2021

Pedagog byl vyslán na školení v rámci prohlubování kvalifikace o víkendu. Náleží mu příplatek za práci o víkendu? Školení je delší než "nepřímá" pedagogická činnost pedagoga, náleží mu příplatek za "nadúvazkové" hodiny?

Odpovědnost ředitele školy za vzdělávání poskytované každému konkrétnímu žákovi

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Rubrika: Legislativa Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

o činnosti školy je zapojeno mnoho aktérů – zákonní zástupci, žáci, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, ředitel a jeho zástupci, zřizovatel a další. Jsou to nicméně děti, žáci a studenti (dále užijeme jen souhrnného pojmu „žáci“), kteří jsou...

Odpovědnost ředitele školy za výsledky vzdělávání každého konkrétního žáka

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Rubrika: Jak se dívat na problematiku vztahu učitel - žák? Vydání: 7-8/2021 Ročník: 2021

Tento text má za cíl přiblížit odpovědnost ředitele školy za výsledky vzdělávání každého žáka školy. Impulsem k jeho sepsání jsou zkušenosti mnohých ředitelů škol s inspekční činností České školní inspekce, která se jich táže: „Pane řediteli / pan...

Právní pohled na uvolňování z výuky z důvodu "strachu z nákazy"

Datum: Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2021 Ročník: 2021

Objevují se rodiče, kteří kvůli strachu z nákazy odmítají posílat své děti do školy. Jakou má takové jednání oporu v zákoně?

Rubriky