Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Ivana Baloušková

Počet článků autora: 2


Realizujete projekt ze šablon? Dejte pozor na časté chyby ve zprávách o realizaci

Datum: Autor/autoři: Ivana Baloušková Rubrika: Granty Vydání: SŠ 3/2019 Ročník: 2019

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání (OP VVV) průběžně analyzuje nedostatky zjištěné při kontrole zpráv o realizaci zjednodušených projektů. Prostřednictvím těchto zpráv informují příjemci poskytovatele dotace o dosaženém pok...

Šablony pro MŠ aneb sestav si vlastní projekt z OP VVV

Datum: Autor/autoři: Ivana Baloušková Vydání: MŠ 5/2016 Ročník: 2016

Velmi očekávaná výzva „Šablony pro MŠ a ZŠ I“ byla Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena dne 23. června 2016. Základní školy již mají s realizací tzv. zjednodušených projektů bohaté zkušenosti z minulého programo...

Rubriky