Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Hana Splavcová

Odborný pracovník Oddělení pro analýzy a koncepce vzdělávacích programů, Národní ústav pro vzdělávání

Počet článků autora: 4


Podpora předškolního vzdělávání očima Strategie 2030+

Datum: Autor/autoři: Ludmila Třeštíková Rubrika: Informace MŠMT Vydání: MŠ 2/2021 Ročník: 2021

O předškolním vzdělávání se teď hodně mluví, zejména díky studiím, které poukazují na jeho zásadní vliv na budoucí vzdělávací i pracovní úspěšnost. Proto není divu, že jednou z priorit Strategie 2030+ na roky 2020–2023 je právě podpora předškolníh...

Děti od dvou let v mateřské škole - specifické potřeby

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Splavcová Rubrika: Aktuálně Vydání: MŠ 1/2016 Ročník: 2016

K hlavním principům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání patří akceptace přirozených vývojových specifik, rozvoj a vzdělávání každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a potřeby. Celé předškolní období (0-6 let) j...

Děti od dvou let v mateřské škole - přijímání ke vzdělávání

Datum: Autor/autoři: Mgr. Hana Splavcová Rubrika: Aktuálně Vydání: MŠ 5/2015 Ročník: 2015

Zařazování dětí mladších tří let do mateřské školy je náročným tématem, které zahrnuje mnoho různorodých souvislostí, kterých by si měly být ředitelky a učitelky mateřských škol vědomy. Nejdůležitější z nich se pokusíme v několika navazujících člá...

Rubriky