Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Hana Košťálová

Počet článků autora: 10


Společné profesní učení a zlepšování školy

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Klima školy Vydání: 6/2022 Ročník: 2022

V tomto školním roce publikovali autoři z řad projektu Pomáháme školám k úspěchu sérii textů, které se zabývaly společným profesním učením. Nyní přinášíme text, který shrnuje to hlavní, čemu jsme se v projektu dosud naučili a co současně odpovídá ...

Společné profesní učení formou zkoumání hodiny

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Klima školy Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

„Účast na společném zkoumání toho, jak zlepšit výuku a učení, je nejúčinnější z aktivit, po kterých může školní lídr sáhnout, když chce zlepšit výsledky učení žáků.“

Zkoumání vlastní praxe prostřednictvím spolupráce a náročných rozhovorů

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Inovace a inspirace Vydání: 11/2021 Ročník: 2021

Jana a Adéla pracovaly párově po celý školní rok. Jednou týdně vedly společnou hodinu češtiny, která se zaměřovala na rozvoj čtenářské kompetence žáků v šesté třídě, kde je Jana třídní. Adéla vedle toho vyučovala sama v paralelní šestce.

Kooperace učitelů ve světle profesního učení

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Inovace a inspirace Vydání: 10/2021 Ročník: 2021

Naši žáci se bez ohledu na to, jaké mají zázemí, potřebují naučit stále komplexnějším dovednostem, aby dobře zvládali život v propojeném a nepřehledném světě. Učitelé jsou pro ně nejdůležitějším faktorem úspěchu ve škole. Dobrý učitel může dokonce...

Spolupráce mění výuku a zlepšuje učení dětí

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Klima školy Vydání: 9/2021 Ročník: 2021

Pokud chceme, aby se naši žáci učili lépe, nezbývá nám než zlepšit naši práci – práci učitelů a pedagogických lídrů. Nikdo jiný než my, pedagogové, nemá větší vliv na to, jak se děti ve škole učí a jak se jejich učení může zlepšovat.

Pedagogické vedení školy v čase komunit profesního učení

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Klima školy Vydání: 2/2021 Ročník: 2021

Školy se mění na místa, kde se ve jménu lepšího učení i spokojenosti žáků neustále a trvale učí celé týmy dospělých. Klíčovou rolí pedagogických lídrů je podporovat to, aby v jejich škole efektivní profesní učící se komunita fungovala. V programu ...

Sledujeme dopad výuky na čtenářství žáků

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Téma měsíce Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

Před měsícem jsme se zastavili nad tím, jak je důležité vypěstovat v dětech důvěru ve čtení prostřednictvím hojných příležitostí zažívat uspokojení z četby. Ty může v první řadě přinášet ponor do světa příběhu, který kniha nabízí. Proto se vyplácí...

Důvěra ve smysluplnost čtení

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Gramotnosti Vydání: 12/2019 Ročník: 2019

Děti čtou, a čtou rády. Čtou knihy. A mnohé ještě radši píšou. Potřebují v tom naši pomoc. Cesta od nečtenáře k zaujatému, přemýšlivému a nezávislému čtenáři – a pisateli – se otevírá především v raném dětství v rodině. Nic ale není ztraceno, když...

Cíle profesního učení - úspěšný učitel se učí od svých žáků

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Inovace a inspirace ze škol Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

Paní učitelka Zdenka sledovala už potřetí kousek nahrávky své hodiny. Třeťákům napsala na tabuli jména postav, s nimiž se za chvíli setkají v textu, a děti měly za úkol ve trojicích vymyslet příběh: „O čem asi budeme číst, když v příběhu vystupuje...

Centrem učitelova rozvoje musí být žák

Datum: Autor/autoři: Hana Košťálová Rubrika: Rozhovor Vydání: 3/2018 Ročník: 2018

Hana Košťálová od roku 2009 pracuje pro projekt Pomáháme školám k úspěchu. Na svou předešlou práci národní koordinátorky a lektorky programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) navázala i v projektu PŠÚ tím, že od roku 2011 vede čtenářský...

Rubriky