Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři RNDr. Ing. Eva Urbanová

Lektorka a metodička spisové služby Krajského úřadu Středočeského kraje. 13 let pracuje ve školství (učitelka na střední škole, referentka organizace školství na krajském úřadu, metodička spisové služby a datových schránek). Od roku 2010 lektoruje semináře o spisové službě a datových schránkách.

Počet článků autora: 47


Které dokumenty může škola odesílat/přijímat datovou schránkou?

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2022 Ročník: 2022

Od roku 2017 byla všem školám bez ohledu na jejich zřizovatele zřízena povinně datová schránka orgánu veřejné moci. Do té doby měly některé školy datovou schránku právnické osoby buď povinně ze zákona (byly zapsané v obchodním rejstříku), zřídily ...

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách. 2. část: Možnosti autorizované konverze ve školách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Převod dokumentů z digitální podoby do listinné a naopak je běžnou součástí praxe škol. Dokument doručený v elektronické podobě jako příloha datové zprávy datovou schránkou nebo e-mailem se jednoduše vytiskne. Stejně tak originální dokument v list...

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách: 1. část: Základní informace

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Žijeme v době rychlých změn kolem nás, které ovlivňují mimo jiné způsoby vzájemné komunikace. Počítače začínají být běžnou součástí každé domácnosti a s tím je spojen rozvoj informačních a komunikačních technologií, které se neustále zdokonalují.

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině a další aspekty poskytování zájmového vzdělávání ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 4/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit některé aspekty přihlašování k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů...

Přihláška ke školnímu stravování a další aspekty poskytování školního stravování ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 4/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit některé momenty interního předpisu upravujícího zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a...

Záznamy o činnostech zpracování

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), účinné od 25. května 2018, zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a jak by školy měly přist...

Záznam o činnostech zpracování a provoz kamerových systémů ve školách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Následující článek navazuje na text vydaný v časopise Řízení školy a jeho cílem je na příkladu provozování kamerového systému se záznamem ukázat, jak může vypadat záznam o činnostech zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osob...

Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní družiny pov...

Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 3/2018 Ročník: 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní jídelny pov...

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: GDPR Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Jedním z právních důvodů zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je souhlas se zpracováním osobních údajů. Podle GDPR souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný a odvolatelný...

Rubriky