Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři RNDr. Ing. Eva Urbanová

Lektorka a metodička spisové služby Krajského úřadu Středočeského kraje. 13 let pracuje ve školství (učitelka na střední škole, referentka organizace školství na krajském úřadu, metodička spisové služby a datových schránek). Od roku 2010 lektoruje semináře o spisové službě a datových schránkách.

Počet článků autora: 46


Autorizovaná konverze dokumentů ve školách. 2. část: Možnosti autorizované konverze ve školách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 12/2020 Ročník: 2020

Převod dokumentů z digitální podoby do listinné a naopak je běžnou součástí praxe škol. Dokument doručený v elektronické podobě jako příloha datové zprávy datovou schránkou nebo e-mailem se jednoduše vytiskne. Stejně tak originální dokument v list...

Autorizovaná konverze dokumentů ve školách: 1. část: Základní informace

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2020 Ročník: 2020

Žijeme v době rychlých změn kolem nás, které ovlivňují mimo jiné způsoby vzájemné komunikace. Počítače začínají být běžnou součástí každé domácnosti a s tím je spojen rozvoj informačních a komunikačních technologií, které se neustále zdokonalují.

Přihláška k zájmovému vzdělávání ve školní družině a další aspekty poskytování zájmového vzdělávání ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 4/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit některé aspekty přihlašování k zájmovému vzdělávání ve školní družině ve světle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů...

Přihláška ke školnímu stravování a další aspekty poskytování školního stravování ve školním roce 2018/2019 dle Nařízení

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 4/2018 Ročník: 2018

Cílem článku je vyčlenit některé momenty interního předpisu upravujícího zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a...

Záznamy o činnostech zpracování

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2018 Ročník: 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR"), účinné od 25. května 2018, zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a jak by školy měly přist...

Záznam o činnostech zpracování a provoz kamerových systémů ve školách

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: SŠ 3/2018 Ročník: 2018

Následující článek navazuje na text vydaný v časopise Řízení školy a jeho cílem je na příkladu provozování kamerového systému se záznamem ukázat, jak může vypadat záznam o činnostech zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osob...

Záznamy o činnostech zpracování a školní družiny

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 3/2018 Ročník: 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní družiny pov...

Záznamy o činnostech zpracování a školní jídelny

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠJ 3/2018 Ročník: 2018

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (GDPR) zavádí v čl. 30 novou povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. V tomto příspěvku se zaměříme na to, co je záznam o činnostech zpracování a zda jsou školní jídelny pov...

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPR

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: GDPR Vydání: SŠ 2/2018 Ročník: 2018

Jedním z právních důvodů zpracování osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) je souhlas se zpracováním osobních údajů. Podle GDPR souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný, jednoznačný a odvolatelný...

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve školní družině

Datum: Autor/autoři: RNDr. Ing. Eva Urbanová Rubrika: Legislativa Vydání: ŠD 2/2018 Ročník: 2018

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů je jedním z velmi palčivých témat pro veřejné subjekty, protože se jedná o jednu z "nejuchopitelnějších" povinností, které Obecné nařízení o ochraně osobních údajů účinné od 25. května 2018 (...

Rubriky