Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Eva Kneblová

Psycholožka.

Počet článků autora: 5


Podporující atmosféra jako prostředek motivace

Datum: Autor/autoři: Mgr. Eva Kneblová Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 2/2014 Ročník: 2014

Stížnosti dětí na nudu, jejich malý zájem o činnosti nezbytné pro rozvoj předškolních dovedností nebo nejrůznější společné aktivity, to vše klade nároky na schopnost pedagoga skutečně efektivně děti motivovat. Jde-li nám o to, aby děti pouze nepln...

Vyladěním komunikace ke zefektivnění výuky

Datum: Autor/autoři: Mgr. Eva Kneblová Rubrika: Klima školy Vydání: SŠ 1/2011 Ročník: 2011

Cílem komunikace není pouhé sdělování informací, je rovněž prostředkem k utváření vztahů. Komunikace je základním nástrojem vzdělávání. Efektivní využití komunikačních a psychosociálních dovedností může zásadně ovlivnit efektivitu výuky - motivova...

Odmlouvání a negativismus

Datum: Autor/autoři: Mgr. Eva Kneblová Rubrika: Vzdělávání Vydání: MŠ 8/2011 Ročník: 2011

Odmlouvání, případně jakékoli odmítání podřídit se požadavkům vychovatele, bývá jedním z nejčastějších problémů, na které si rodiče, případně pedagogové, stěžují. Aby bylo možné s dětmi efektivně komunikovat, je třeba odhalit příčinu jejich negati...

Adaptace dětí na mateřskou školu

Datum: Autor/autoři: Mgr. Eva Kneblová Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 8/2011 Ročník: 2011

V Česku obvykle do předškolního zařízení nastupují děti ve věku tří až čtyři let. Z hlediska vývojové psychologie je to ideální období pro intenzivní navazování kontaktů a vztahů s vrstevníky. Přesto některé děti prožívají nástup do předškolního z...

Poslušnost nebo zodpovědnost?

Datum: Autor/autoři: Mgr. Eva Kneblová Rubrika: Klima školy Vydání: MŠ 2/2011 Ročník: 2011

Cílem výchovy by nemělo být poslušné „vycepované“ dítě, ale zodpovědný, samostatný a sebevědomý jedinec. Dítě není tvárnou hmotou, do níž vychovatel sochá své představy o správném chování. Dítě i vychovatel jsou rovnocenné bytosti (ve smyslu lidsk...

Rubriky