Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Daniela Kramulová

Projektová publicistka projektu P-KAP, Národní ústav pro vzdělávání

Počet článků autora: 22


Jak na efektivní středoškolskou výuku cizích jazyků?

Datum: Autor/autoři: RNDr. Jitka Kunčarová Rubrika: Vzdělávání Vydání: SŠ 3/2021 Ročník: 2021

Zaznamenali jsme pro vás zajímavé tipy a inspirace k výuce cizích jazyků využitelné na gymnáziích i odborných školách. Co mají společné? Fakt, že jsou ověřené praxí konkrétních škol, učitelů i žáků a že jako nástroje pro rozvoj výuky cizích jazyků...

Co prozrazují webináře P-KAP?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Rubrika: Představujeme Vydání: SŠ 2/2021 Ročník: 2021

Před rokem se skokově překlopila z běžného prostředí do online prostoru nejen školní výuka, ale i vzdělávání pedagogů a výměna zkušeností formou webinářů.

Jak předcházet předčasným odchodům žáků ze vzdělávání?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Rubrika: Téma měsíce Vydání: SŠ 1/2021 Ročník: 2021

Neúspěšní maturanti, věční hledači ideálního oboru, žáci, kteří nemají vyhraněné zájmy, neznají své silné a slabé stránky a nedokážou ukotvit svá (či rodičovská) přání v realitě. Ale i ti, kteří si nechali při studiu ujet vlak a sami ho nedohoní, ...

Odborně i v cizím jazyce

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Rubrika: Téma měsíce Vydání: SŠ 6/2020 Ročník: 2020

Jak by mělo vypadat jazykové vzdělávání v maturitních i nematuritních oborech na středních odborných školách? Zaměstnavatelé čím dál častěji upozorňují na význam alespoň základní odborné jazykové výbavy absolventů, pozvolna přibývá i škol, které s...

Ve vzdělávání nadaných jsou stále nedostatky

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Rubrika: Klima školy Vydání: SŠ 5/2020 Ročník: 2020

Aktuálně platná Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 uvažuje o nadaných jako o skupině žáků, jejichž speciální vzdělávací potřeby (SVP) zahrnují rozvíjení nadání v kognitivní oblasti i v dalších složkách – umělec...

Jak motivovat ke studiu žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Rubrika: Kariérové poradenství Vydání: SŠ 3/2020 Ročník: 2020

Podle údajů portálu Infoabsolvent počty žáků a studentů odcházejících ze školy, aniž by získali kvalifikaci, postupně vzrůstají. Nejpočetnější skupinou jsou žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí.

Jak se daří polytechnickému vzdělávání na SŠ?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Rubrika: Vzdělávání Vydání: SŠ 2/2020 Ročník: 2020

Růst vědeckých poznatků a rychlost, s jakou se promítají do rozvoje techniky, ovlivňují požadavky na kvalifikaci současných a budoucích pracovníků už na středoškolské úrovni. Nejde jen o rozšiřování poznatků, ale též o vytváření dovedností a návyk...

Gramotnosti: Zachraňuje střední škola, co nestíhá základní?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Rubrika: Gramotnosti Vydání: SŠ 1/2020 Ročník: 2020

Čtenářská a matematická gramotnost jsou základní podmínkou pro dosažení cílů vzdělávání a odborné přípravy žáků. Představují pro ně zároveň nezbytnou vstupenku k postupnému osvojování si klíčových kompetencí a k úspěšnému uplatnění se na trhu prác...

Jak zajistit efektivní odbornou výuku na reálných pracovištích?

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Rubrika: Klima školy Vydání: SŠ 6/2019 Ročník: 2019

Žáci středních odborných škol a středních odborných učilišť by měli v rámci své školní přípravy na profesní dráhu získat praktickou zkušenost s reálným pracovním prostředím. Na tom se v současnosti shodují zástupci škol i zaměstnavatelů.

Divadelní brána jazyků otevřená

Datum: Autor/autoři: PhDr. Daniela Kramulová Rubrika: Inovace a inspirace ze škol Vydání: SŠ 5/2019 Ročník: 2019

Školní divadlo má dlouhou tradici, jeho propagátorem a autorem her byl i Jan Amos Komenský. V posledních desetiletích ožívá, zejména na gymnáziích, divadlo cizojazyčné – žáci hrají představení v angličtině, francouzštině, němčině či španělštině. H...

Rubriky