Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Právnička, která se v advokátní kanceláři Holubová advokáti s.r.o. intenzivně věnuje ochraně osobních údajů a s ní související implementaci GDPR. Dále poskytuje poradenství v oblasti veřejného práva a v oblasti cestovního ruchu. Hovoří anglicky a německy.

Počet článků autora: 38


Školy a cestování žáků: školní zájezdy - II. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

V listopadovém čísle jsme představily odlišné právní režimy, pod kterými mohou probíhat školní akce. V tomto čísle se zaměříme na tzv. školní zájezd, tj. na režim, kdy škola realizuje školní akci za pomoci cestovní kanceláře. Upozorníme na podstat...

Dlouhodobý záměr kraje může zapříčinit nezapsání školy do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Aby mohly školy poskytovat vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), musejí být nejprve zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „školský re...

Školy a cestování žáků: I. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Součástí školního roku je realizace různých školních a mimoškolních akcí. Jezdí se na výlet do adventní Vídně, na výměnný pobyt k partnerské škole nebo na lyžařský kurs. Jaký je však právní režim těchto školních akcí? Liší se, pokud si je škola po...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Osobní údaje. 3. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V květnovém vydání časopisu Řízení školy byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Následující vydání časopisu provedlo čtenáře procesem při vyřízení žádosti o informace. Tento poslední ...

Zákon o zpracování osobních údajů vstoupil v účinnost. Mění se pro školy něco?

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Dne 24. 4. 2019, téměř rok od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dá...

Smlouva o zpracování osobních údajů

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je vyčlenit situace, ve kterých mají školy uzavřít „smlouvu o zpracování osobních údajů“, a nastínit obsah této smlouvy.

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Vyřízení žádosti, 2. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2019 Ročník: 2019

V minulém článku byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“), a to jak v souvislosti s povinně zveřejňovanými informacemi, tak v souvislosti s žádostmi o informace. Byly popsány tři způsob...

Právní komentář k projektu www.zakladky.eu

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Téma měsíce Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Tento komentář se zaměřuje na právní stránku projektu www.zakladky.eu. z pohledu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických oso...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Úvod, 1. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Některé školy a školská zařízení se již setkaly se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, (dále jen „informační zákon“ či „InfZ“), a to zpravidla při vyřizování žádostí o informace. Tento článek si klade za cíl představit, co ...

Poskytnutí osobních údajů

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Poradna Vydání: 4/2019 Ročník: 2019

Kontaktoval nás bývalý student, že by chtěl zorganizovat třídní sraz po 30 letech, ale nepamatuje si jména svých spolužáků, a proto by chtěl opisy výučních listů nebo alespoň příjmení a adresu. Můžeme mu tyto informace poskytnut?

Rubriky