Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Právnička, která se v advokátní kanceláři Holubová advokáti s.r.o. intenzivně věnuje ochraně osobních údajů a s ní související implementaci GDPR. Dále poskytuje poradenství v oblasti veřejného práva a v oblasti cestovního ruchu. Hovoří anglicky a německy.

Počet článků autora: 42


Školy a cestování žáků. Vady školního zájezdu: V. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2020 Ročník: 2020

V minulých číslech jsme se zabývaly právními vztahy mezi školou a cestovní kanceláří a zmínily jsme též situaci, kdy škola může od smlouvy odstoupit pro mimořádné a nepředvídatelné okolnosti. V tomto článku se však přesuneme do průběhu zájezdu. Za...

Školy a cestování žáků: koronavirus - IV. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 5/2020 Ročník: 2020

Opět se v Řízení školy věnujeme cestování žáků. V předchozím vydání jsme rozebraly situaci, kdy se školní zájezd nemůže uskutečnit kvůli mimořádným a nepředvídatelným okolnostem. Měsíc se s měsícem sešel a mimořádná okolnost v podobě pandemie koro...

Školy a cestování žáků: školní zájezdy: III. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

V minulých číslech jsme představily různé právní režimy, které se aplikují při pořádání školních akcí, přičemž jsme zvláštní pozornost věnovaly zájezdu. Rozebraly jsme některé aspekty týkající se uzavírání smluv o zájezdu s cestovní kanceláří a si...

K některým aspektům svobody vyznání v České republice: Reakce na rozhovor se sociologem Petrem Hamplem nazvaný "Evropa se islamizuje"

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Téma měsíce Vydání: 3/2020 Ročník: 2020

V Učitelských novinách 1/2020 byl publikován rozhovor se sociologem Petrem Hamplem, který poukazuje na údajnou islamizaci společnosti v Evropě. Tento článek rezonoval v naší společnosti i s ohledem na nedávný rozsudek Nejvyššího soudu týkající se ...

Školy a cestování žáků: školní zájezdy - II. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 1/2020 Ročník: 2020

V listopadovém čísle jsme představily odlišné právní režimy, pod kterými mohou probíhat školní akce. V tomto čísle se zaměříme na tzv. školní zájezd, tj. na režim, kdy škola realizuje školní akci za pomoci cestovní kanceláře. Upozorníme na podstat...

Dlouhodobý záměr kraje může zapříčinit nezapsání školy do školského rejstříku

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Aby mohly školy poskytovat vzdělávání ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), musejí být nejprve zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen „školský re...

Školy a cestování žáků: I. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 11/2019 Ročník: 2019

Součástí školního roku je realizace různých školních a mimoškolních akcí. Jezdí se na výlet do adventní Vídně, na výměnný pobyt k partnerské škole nebo na lyžařský kurs. Jaký je však právní režim těchto školních akcí? Liší se, pokud si je škola po...

Zákon o svobodném přístupu k informacím: Osobní údaje. 3. část

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 10/2019 Ročník: 2019

V květnovém vydání časopisu Řízení školy byl představen zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“). Následující vydání časopisu provedlo čtenáře procesem při vyřízení žádosti o informace. Tento poslední ...

Zákon o zpracování osobních údajů vstoupil v účinnost. Mění se pro školy něco?

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 9/2019 Ročník: 2019

Dne 24. 4. 2019, téměř rok od účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dá...

Smlouva o zpracování osobních údajů

Datum: Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o. Rubrika: Legislativa Vydání: 6/2019 Ročník: 2019

Cílem článku je vyčlenit situace, ve kterých mají školy uzavřít „smlouvu o zpracování osobních údajů“, a nastínit obsah této smlouvy.

Rubriky