Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Řízení školy 8/2014

8/2014

Obsah vydání

Editorial

Vážení čtenáři,

prázdniny se přehouply za polovinu a než se nadějeme, školní budova opět ožije hlaholem dětských hlasů. Nejprve však z letního spánku procitnou sborovny a kabinety, vždyť prázdninových zážitků je tolik a je potřeba se o ně podělit s kolegy, se kterými jsme se několik týdnů neviděli… Přípravný týden by ale měl být především co nejlepší startovní pozicí pro nový školní rok, a proto na s. 4 najdete přehledně zpracovány podněty k tomu, jak tohoto období využít co nejefektivněji. Nový školní rok je také příležitostí dělat věci jinak a lépe. Inspirací může být článek popisující zkušenost ZŠ Velvary, kde jsou projektové dny nedílnou součástí plánu práce školy – s. 36. V červnu vláda schválila navýšení finančních prostředků na rozšíření kapacit v mateřských a základních školách. Vzpomeneme-li si na situaci mnohých ředitelů ZŠ v lednu tohoto roku a na letitý problém ve školách mateřských, dalo by se říci, že s křížkem po funuse, ale buďme optimisté a raději konstatujme: pozdě, ale přece. V souvislosti s nárůstem počtu prvňáčků rostou i nároky na kapacitu školní družiny. Nelze přehlédnout, že význam těchto zařízení v posledních letech roste a oprávněně se stávají důležitým partnerem pro školu i rodiče žáků. Jejich postavení ve vzdělávacím systému je natolik specifické, že jsme se rozhodli rozšířit řadu našich pravidelných příloh a od nového školního roku začínáme vydávat Speciál pro školní družiny. V únoru jsme zorganizovali konferenci, která mapovala různé role zástupce ředitele školy. Tam se také zrodila myšlenka vyhlásit soutěž o nejlepšího zástupce ředitele školy – připomínám možnost nominovat toho vašeho skvělého zástupce na http://konference.rizeniskoly.cz (více na s. 19).

Přeji vám příjemné, poklidné, odpočinkové srpnové dny a elán do přípravy nového školního roku.