Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Řízení školy 2/2014

2/2014

Obsah vydání

Editorial

Vážení čtenáři,

zápisy do 1. tříd se pomalu ale jistě blíží do finále. Do základních škol přijde podle odhadů ministerstva školství více než 140 000 dětí. Někde vítají budoucí prvňáčky deváťáci, někde letušky, někde pohádkové postavy, skřítkové školníčci – zápisy jsou ukázkou toho, jak kreativní učitelé dokáží být a před organizací mnohých pomyslný klobouk dolů. Proč tedy sjednocovat něco, kde právě v pestrosti a různorodosti je ta největší síla?!

Jak ale řešit situaci, kdy počet zájemců o povinnou školní docházku v konkrétní škole výrazně převyšuje kapacitní možnosti školy? Tento gordický uzel se snaží rozetnout nejeden z vás a situace je to nezáviděníhodná, pomocná ruka nikde žádná. Viníka jednoznačně definuje MŠMT ve svém vyjádření z 20. 1. 2014 (jen podotýkám, že zápisy běží od 15. ledna a nejméně rok víme, že tahle patová situace nastane): „Je povinností obce zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky všem svým občanům“, píše se ve vyjádření, „úkolem obce vždy bylo předvídat vývoj počtu svých obyvatel a rozvíjet vzdělávací infrastrukturu v souladu s rozvojem území“. Ale kdo bude tím hromosvodem pro nespokojené rodiče?! „Situaci ředitelů, jimž nezbývá než některé děti ze spádových dětí nepřijmout, samozřejmě nelze zlehčovat.“ Ale které děti přijmout a které odmítnout? Jak čelit tlaku rodičů? A co soudní spory, které mohou přijít? Jediné kritérium, které by mohlo odolat nálepce diskriminační, je pořadí. Ale jaké ve vás vyvolávají pocity rodiče tábořící před školou? Přece chceme školu jako synonymum důstojnosti… Závěrečné konstatování, že zodpovědní zaspali a ředitelé škol za ně nesou kůži na trh, nic neřeší. Nezbývá než popřát, aby zápisy do prvních tříd byla událost radostná, rodiče rozumní a zřizovatel vstřícnou.

V únorovém Řízení školy vás seznámíme se dvěma velkými projekty, které řeší efektivní zavádění ICT do škol, věnujeme se environmentální výchově, upozorňujeme na možné nebezpečí extremismu. Vaší pozornosti by nemělo ujít zamyšlení Václava Trojana nad významem plné učitelské kvalifikace bez výjimky…

Příjemné počtení přeje

Mgr. Naďa Eretová