Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Online časopis

Řízení školy 11/2013

11/2013

Obsah vydání

Editorial

Vážení čtenáři,
vzhledem k situaci ve společnosti věnujeme v poslední době zvýšenou pozornost problematice ochrany osobních údajů. Aktuálně se můžete seznámit s tím, jak řešit předávání osobních údajů žáků pojišťovnám a nedostat se do rozporu s žádným právním předpisem (s. 4) a jaké máte povinnosti podle zákona o ochraně osobních údajů ve vztahu ke školské dokumentaci (s. 6).
Máme pro vás další novinku – novou rubriku PR ve školství (s. 14).Miroslav Hřebecký vás bude pravidelně seznamovat s tím, jak budovat a udržovat vztahy se zákazníky školy (o tom, kdo jsou zákazníci školy, se dočtete v druhém dílu nového seriálu).
Týmy, týmy, týmy! Potřebujete je ve školách, čeho se vyvarovat, jaké jsou zkušenosti ze zahraničí a jaké jsou praktické zkušenosti z konkrétní školy, si můžete přečíst na s. 24, 26, 30.
EDUin představil výsledky velmi zajímavého sociologického šetření, které srovnává názory české veřejnosti a odborníků na kvalitu škol (s. 11).
Jak často slýcháte od druhých povzdechnutí nad nedostatkem času? Jak často sami používáte argument „nemám na to čas“? Jak pracovat s časem, jak předejít syndromu vyhoření, jak úspěšně a efektivně vést sami sebe, se dočtete v novince z „modré“ řady Řízení školy Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství.
Dny se krátí a ponuré podzimní večery jsou jako stvořené k tomu, abychom je strávili s knihou v ruce. Naši knižní nabídku obohatily dvě novinky. Výchovné poradenství je druhým, přepracovaným vydáním osvědčeného titulu. Autorský tým byl doplněn, kniha rozšířena a upravena na základě požadavků těch, kterým je určena především, tedy výchovných poradců.

Ať vám naše nabídka zpestří dlouhé podzimní večery.

Mgr. Naďa Eretová