Články

Časopis Školní poradenství v praxi

Unikátní odborný časopis na českém trhu, který se komplexně věnuje otázkám souvisejícím s poskytováním poradenských služeb ve školství v ČR, a svým vznikem reaguje na absenci periodika pro poradenské pracovníky. Školní poradenství v praxi vychází pravidelně 6x ročně (každý lichý měsíc v roce) od září 2014 v rozsahu 32 stran.

Mezi autory Školního poradenství v praxi jsou zástupci profesních sdružení (mimo jiné Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, Asociace pracovníků speciálně pedagogických center), poradenští pracovníci a další odborníci z praxe, vysokoškolští učitelé vzdělávající psychology, speciální pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence rizikového chování..

K pravidelným rubrikám Školního poradenství v praxi patří: Odborná sdělení, Diagnostika, Práce s klientem, Metodická činnost, Aktuality, Připravuje se, Zprávy z asociací, Omyly a mýty, Poradna, Legislativa, Vzdělávání, Představujeme, Klima školy, Rozhovor, Zkušenosti ze zahraničí, Připomínáme výročí… 

 Připravujeme také monotematická čísla, jež budou celá věnována specifickým poradenským tématům.

Komu je časopis určen: výchovným poradcům, metodikům prevence rizikového chování, školním poradenským pracovištím, poradenským psychologům, školním psychologům, speciálním pedagogům, školním speciálním pedagogům, pedagogicko-psychologickým poradnám, speciálně-pedagogickým centrům, střediskům výchovné péče, klinickým i školním logopedům, dětským domovům se školou, výchovným ústavům, diagnostickým ústavům, neziskovým organizacím, pedagogickým fakultám…

Formát A4/36 tiskových stran

Cena 1 174 Kč (1 350 Kč včetně DPH, poštovného a balného) předplatné / rok