Články

Časopis Řízení školy

Časopis Řízení školy je určen nejen ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a Řízení školy
školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství. Vychází každý měsíc včetně prázdnin (12x ročně). Získáte také přístup do archivu časopisu (kompletní obsah ročníků 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

Pravidelné rubriky:

Novinky z legislativy
Stručný přehled událostí v oblasti legislativy za uplynulý měsíc, které mají dopad do
práce škol a školských zařízení (Sbírka zákonů, MŠMT, ČŠI, Věstník MŠMT).

Legislativa

Podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad do práce škol a školských zařízení
(novely zákonů, vyhlášek...), komentáře předpisů z oblasti školství.

Aktuálně
Upozorňujeme na palčivé problémy, rozpoutáváme diskusi a hledáme řešení.

Téma měsíce

Články, které komentují současné dění v oblasti školství.

Ředitel školy – a co ještě?
S nadhledema vtipem glosované problémy, které zrovna hýbou světem škol.

Personalistika v řízení školy

Pravidelný seriál článků zabývající se všemi aspekty personalistiky v řízení školy.

Poradna

Dotazy čtenářů a odpovědi renomovaných odborníků ze všech oblastí řízení a vedení škol a školských zařízení.

Představujeme

Zajímavé a osvědčené organizace a instituce, které připravují takové aktivity, jež mohou zatraktivnit a zpestřit výuku nebo pomoci při řešení problémů.

Inovace a inspirace ze škol
 
Proč se neinspirovat ve školách, které jsou úspěšné.

Testování

Téma, které už do života školy neodmyslitelně patří, a proto má samostatnou rubriku. Najdete tu informace nejen o projektu NIQES.

ICT ve škole

Cílem rubriky je nabídnout ve spolupráci s partnery redakce, např. Jednotou školských informatiků, nejnovější informace o využívání technologií ve vzdělávání, osvojování ICT gramotnosti žáků i učitelů a tipy pro efektivní práci managementu školy za použití informačních technologií. Věříme, že technologie jsou dnes úzce spojeny s rozvojem kvalitního vzdělávání a řízení školy.

Klima školy

Ovlivňuje všechny – žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky, rodiče i zřizovatele. V této rubrice nabízíme náměty, které by mohly přispět k tomu, aby do školy chodili všichni rádi.

Ohlasy

Časopis Řízení školy není jen pasivním glosátorem dění, ale aktivně do něj vstupuje. Nabízí prostor k diskusi, upozorňuje na problémy a snaží se nacházet možná řešení. V této rubrice najdete názory mnohdy protichůdné. I vy máte možnost se vyjádřit.

Speciál pro střední školy

Speciál pro střední školy

Speciál pro střední školy prakticky zpracovává aktuální problematiku nezbytnou pro řízení a vedení střední školy. Nabízí změny v oblasti legislativní i pracovněprávní, které se dotýkají řízení a vedení střední školy. Představuje projekty, které by mohly být pro střední školy přínosem. Poskytuje poradenskou službu v rámci předplatného. Vychází každý lichý měsíc (6x ročně). Získáte také přístup do archivu časopisu (kompletní obsah ročníků 2011-2015). Speciál pro střední školy je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy. Objednáním přílohy budete automaticky dostávat i časopis Řízení školy.

Speciál pro MŠ

Speciál pro MŠ

Speciál pro mateřské školy poskytuje rozšiřující informace ředitelkám, zástupkyním a vedoucím učitelkám mateřských škol. Pomáhá usnadnit řízení a vedení školy. Je tematicky vázán na hlavní číslo Řízení školy a svým rozsahem umožňuje pojmout témata, která jsou zajímavá a využitelná nejen pro řízení školy, ale i pro samotné pedagogické působení. Vychází každý sudý měsíc (6x ročně). Získáte také přístup do archivu časopisu (kompletní obsah ročníků 2011-2015).
Speciál pro MŠ je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy. Objednáním přílohy budete automaticky dostávat i časopis Řízení školy.

Speciál pro ZUŠ

Speciál pro ZUŠ

Speciál pro základní umělecké školy přináší aktuální informace z Asociace základních uměleckých škol ČR a z Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR. Dále v něm naleznete informace o změnách v oblasti legislativy, pracovního práva atd. specifických pro ZUŠ, aktuálním dění, které se dotýká ZUŠ v České republice i v zahraničí, projektech vhodných pro ZUŠ, nabídkách DVPP pro ZUŠ. Speciál vychází 4x ročně, a to v těchto měsících: únor, duben, červen a říjen. Získáte také přístup do archivu časopisu.
Speciál pro ZUŠ je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy. Objednáním přílohy budete automaticky dostávat i časopis Řízení školy.

Speciál pro školní družiny

Speciál pro ŠD

Školní družina i školní klub se stávají důležitým výchovným partnerem pro rodiče i pro školu. Jejich úkolem už dávno není jen zajišťovat péči o děti po skončení školního vyučování do chvíle, než si je převezmou rodiče. Plní vzdělávací cíle, mají významnou úlohu v oblasti prevence negativních sociálních jevů a rozvíjejí osobnostní a sociální kompetence dětí. Školní družiny a školní kluby by tedy neměly stát na okraji pozornosti, a proto od září 2014 vychází jako pravidelná příloha časopisu Řízení školy SPECIÁL PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY (6x ročně v rozsahu 20 stran).Nabídneme vám přehledné informace o platné legislativě, budeme vysvětlovat častá pochybení, s předstihem budeme informovat o změnách v právních normách, věnovat se budeme také oblasti pracovněprávní, ve spolupráci s MŠMT pro vás připravujeme pravidelnou rubriku Poradna, samozřejmostí budou také články nabízející inspiraci pro činnosti, tematické projekty, uveřejníme příklady ročních, měsíčních i týdenních tematických plánů, nabídky DVPP, pozvánky a informace, které pro vás mohou být přínosem.

Nabízíme dvě varianty ročního předplatného: Speciál pro školní družiny spolu s časopisem Řízení školy - zvýhodněná cena za oba časopisy 2155 Kč (2478 Kč včetně DPH, poštovného a balného). Samostatný Speciál pro školní družiny - cena 690 Kč (794 Kč včetně DPH, poštovného a balného).

Speciál pro školní jídelny

Speciál pro školní jídelny

Školní stravování slaví 70 let své existence a současně prochází významnými změnami. Dostává se do centra pozornosti veřejnosti i médií a často čelí kritice, která není oprávněná. Vedoucí školních jídelen se dnes více než kdy jindy ve své práci neobjedou bez manažerských kompetencí, řeší pestrou paletu problémů od sestavování jídelních lístků přes administrativu, pracovněprávní otázky, musí sledovat měnící se legislativu, nové trendy v moderním vaření, komunikují se zaměstnanci, vedením školy, rodiči i dětmi a často ještě zvládají doplňkovou činnost… A to není zdaleka všechno. Proto rozšiřujeme řadu našich odborných periodik o SPECIÁL PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY, který vám pomůže mít přehled o tom, co nesmíte opomenout i o tom, co můžete vylepšit. Obsah připravujeme ve spolupráci s odborníky na oblast školního stravování z MŠMT, ČŠI, Ministerstva zdravotnictví, dále odborníky na výživu, školské a pracovní právo, management. Najdete zde také informace o vzdělávacích akcích, konferencích, soutěžích, příklady dobré praxe ze školních jídelen a recepty vhodné pro školní jídelny.

SPECIÁL PRO ŠKOLNÍ JÍDELNY vychází pravidelně 6x ročně (každý sudý měsíc v roce) od září 2015 v rozsahu 20 stran.

Nabízíme dvě varianty ročního předplatného: Speciál pro školní jídelny spolu s časopisem Řízení školy - zvýhodněná cena za oba časopisy 2155 Kč (2478 Kč včetně DPH, poštovného a balného). Samostatný Speciál pro školní družiny - cena 690 Kč (794 Kč včetně DPH, poštovného a balného).

Časopis Řízení školy (tištěná i online verze) je součástí balíčku Akademik. Roční předplatné je možné objednat i samostatně.

Více informací

Časopis Řízení školy + vybraný Speciál (tištěná i online verze) jsou součástí balíčku Profesor. Roční předplatné můžete objednat i samostatně.

Více informací