Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Výstupy projektu Podpora ZUŠ ke stažení

Kategorie: Základní umělecké školy Autor/autoři: NIDV

Kromě pomůcek pro vytvoření ŠVP (Studijní prezentace, Šablona pro tvorbu ŠVP, Zásobník aktivních sloves, Formulář pro zhodnocení ŠVP) zde naleznete také výsledky Výzkumu k tvorbě ŠVP a 43 metodických materiálů pro (nejen) začínající učitele, které se týkají jak konkrétních hudebních nástrojů či uměleckých oborů, tak obecné didaktiky včetně problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Prezentace ke KONFERENCI

Prezentace je souhrnem principů RVP ZUV a jejich odrazu v povinných kapitolách ŠVP - ke stažení ZDE. Konkrétně jde o podrobné vysvětlení rámcového vzdělávacího programu (cíle, klíčové kompetence, vzdělávací oblasti, vzdělávací zaměření, očekávané výstupy, multimediální tvorba, rámcový učební plán, výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných…) – vždy s poukazem na vyplývající povinnosti pro kapitoly školního vzdělávacího programu.

Prezentace k SEMINÁŘI pro koordinátory ŠVP a management ZUŠ

Prezentace se podrobně zaměřuje na proces a způsob tvorby jednotlivých kapitol ŠVP – ke stažení ZDE.

Šablona pro tvorbu ŠVP

Formulář, který Vás provede tvorbou ŠVP a usnadní Vám jeho editaci:

Šablona pro ŠVP

Návod k vyplnění

Zásobník aktivních sloves

Pomůcka pro formulování ročníkových výstupů vyučovacích předmětů - ke stažení ZDE.

Výsledky výzkumu k tvorbě ŠVP a ke vzdělávacím potřebám pedagogů ZUŠ

V září a v říjnu 2012 proběhl výzkum, jehož cílem bylo zmapovat problematiku procesu přípravy ŠVP na ZUŠ a následně zpracovat doporučení na podporu probíhající reformy a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ. Zpráva z výzkumu ke stažení ZDE.

Formulář pro hodnocení ŠVP

Pomůcka, kterou využívali hodnotitelé ŠVP a kterou je možné využít pro vlastní hodnocení ŠVP – ke stažení ZDE

Metodické materiály určené zejména začínajícím učitelům

Seznam autorů s kontakty ke stažení ZDE. 

Základní přehled pedagogických témat s odkazy na relevantní literaturu a webové stránky:

Akordeon

Baskytara

Bicí nástroje

Cimbál 1

Cimbál 2

Dechový orchestr

Dechy - komorní hra

Dudy

El. zpracování hudby a zvuková tvorba

Elektrická kytara

Elektronické klávesové nástroje

Fagot 1

Fagot 2

Flétna

Harfa 1

Harfa 2

Hoboj 1

Hoboj 2

Housle

Hudební nauka

Jazzový soubor

Klarinet

Klavír

Komorní a orchestrální hra

Kontrabas 1

Kontrabas 2

Kytara

Lesní roh

Literárně dramatický obor

Obecná didaktika

Pozoun

Saxofon

Sborový zpěv

Skladba

Sólový zpěv

Speciální vzdělávací potřeby

Taneční obor

Trubka

Tuba

Varhany

Violoncello

Výtvarný obor

Zobcová flétna


Diskuse - Počet příspěvků: 0