Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Vyjádření náměstka ministra školství pro vzdělávání Jindřicha Fryče k uvolňování finančních prostředků na platy v regionálním školství

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navýšení rozpočtu na platy pracovníků škol a školských zařízení promítlo do výše dotace pro jednotlivé kraje. Tato dotace byla na první dva měsíce roku 2014 na účty krajů odeslána již dne 22.1.2014.

O stanovení výše dotace byly kraje informovány 15. 1. 2014 a od 16. 1. 2014 je tato informace veřejně přístupná na adrese: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/principy-rozpisu-rozpoctu-a-rozpis-rozpoctu-primych-vydaju-5 .

Krajské úřady do konce února 2014 musí stanovit a zveřejnit výši krajských normativů pro rok 2014, pomocí nichž jsou financovány školy a školská zařízení zřizovaná obcí, svazkem obcí a krajem. V průběhu měsíce března 2014 budou znát všechny školy a školská zařízení své rozpočty na rok 2014. Právě tato skutečnost (která se standardně každoročně opakuje) může vést ředitele škol a školských zařízení k tomu, že na počátku kalendářního roku, kdy ještě neznají své rozpočty, nepromítají zvýšení v oblasti odměňování do výše platů konkrétních zaměstnanců. Zvýšení v roce 2014 totiž není směřováno do platových tarifů, ale do oblasti nenárokových složek platu, o jejichž výši rozhoduje ředitel. Lze tedy předpokládat, že navýšení platů se promítne na výplatních páskách v měsíci březnu.

V současné době MŠMT připravuje uvolnění dotace na měsíce březen a duben 2014, která bude odeslána z účtu ministerstva dne 3. 3. 2014.


Diskuse - Počet příspěvků: 0