Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Vyhledávaní

Seřadit podle:

Výsledky vyhledávání

Aktuality

Souhrnné poznatky ČŠI z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Kategorie: Ostatní Autor: ČŠI

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu „Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012“.

Aktuality

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Kategorie: Ostatní Autor: MŠMT

V příloze naleznete první číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila Sekce řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem je pomocí tohoto zpravodaje přiblíži

Aktuality

Platy učitelů musíme porovnávat s platy ostatních vysokoškoláků. V tomto srovnání jsou pouze poloviční.

Kategorie: Ostatní Autor: eduin.cz

Krátká studie s názvem Být či nebýt učitelem: platy českých učitelů pohledem nákladů ušlých příležitostí a širší souvislosti uvádí do reálných souvislostí všeobecně rozšířenou představu, že učitelské platy jsou slušné, protože se vyhouply nad průměr. Studie dále komentuje dlouhodobé důsledky nízkých

Aktuality

České školství v mezinárodním srovnání

Kategorie: Ostatní Autor: MŠMT

Organizace pro ekonomickou spolupráci (OECD) dnes zveřejňuje ročenku Education at a Glance 2012, ve které uvádí údaje, jež porovnávají vzdělávací systémy členských zemí.

Aktuality

Závěrečná zpráva – první celoplošná generální zkouška

Kategorie: Základní školy Autor: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje „Závěrečnou zprávu o přípravě, průběhu a výsledcích první celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání (ve školním roce 2011/2012 pilotovaném na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol)“.

Aktuality

Tematická zpráva – Analýza ŠVP pro základní vzdělávání za období 2007-2011

Kategorie: Základní školy Autor: ČŠI

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu „Analýza školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání za období 2007–2011“.

Aktuality

Scio: Technické obory studenty neztrácí. Naopak, je o ně zájem

Kategorie: Střední školy Autor: Scio

Žáci středních škol a gymnázií mají na počátku posledního ročníku největší zájem jít na vysokou školu studovat technické obory. Kloní se k nim zhruba 22 procent studentů maturitního ročníku. O ekonomii stojí asi 17 procent, o společenské vědy 12 procent a o práva kolem sedmi procent studentů. Zjisti

Aktuality

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Kategorie: Ostatní Autor: NÚV

Publikace analyzuje hlavní aspekty kariérového rozhodování žáků základních a středních škol na základěporovnání výpovědí žáků a jejich rodičů. Zdrojem údajů bylo dotazníkové šetření provedené v roce 2011, analýza vychází ze 779 dvojic dotazníků ze základních škol a 442 ze středních škol, kde byly k

Aktuality

MŠMT považuje útok žáka na učitelku v Rakovníku za odsouzeníhodný

Kategorie: Ostatní Autor: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednoznačně odsuzuje útok žáka na učitelku v Rakovníku a předává případ k prošetření České školní inspekci.

Aktuality

Novela školského zákona a novela vyhlášky č. 177/2009 Sb.

Kategorie: Střední školy Autor: MŠMT

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 370/2012 Sb. vyhlášena novela školského zákona upravující nová pravidla maturitních zkoušek. Pod č. 371/2012 Sb. vyšla také novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Aktuality

Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2012/2013

Kategorie: Základní školy Autor: MŠMT

Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách s platností od školního roku 2012/2013. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů...

Aktuality

Výuka moderních dějin – výzkum a jeho výsledky

Kategorie: Základní školy Autor: MŠMT

Za hlavní cíle výuky dějepisu považují učitelé v ČR zejména naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace, obhájit svůj názor a schopnost vést smysluplnou diskusi. Téměř 90 % učitelů při tom přihlíží při své výuce k aktuálním událostem. Tato zjištění vyplývají z výzkumné zprávy projektu Stav výuky

Aktuality

Evropská komise obnovila proplácení dotací Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Kategorie: Ostatní Autor: MŠMT

Ministerstvo školství dnes obdrželo dopis Evropské komise, v němž EK vyjadřuje spokojenost s přijatými nápravnými opatřeními ze strany MŠMT po auditu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na základě této zprávy došlo k obnovení proplácení plateb z Bruselu.

Aktuality

MŠMT reaguje na reportáž TV Nova ze dne 18. 11. 2012

Kategorie: Ostatní Autor: MŠMT

Z reportáže TV Nova vyplývá, že změny v odměňování mimoškolních akcí nastaly kvůli „novele zákona Ministerstva školství“. Vzhledem k tomu, že se reportáž zmiňovala o změnách, které měly nastat k 1. 9. 2012, jedná se pravděpodobně o zákon č. 198/2012 Sb., který s účinností od uvedeného data rozsáhle

Aktuality

ČŠI: Vztahy zaměstnanců s vedením školy

Kategorie: Ostatní Autor: ČŠI

Stále aktuálním a častým problémem, s nímž se pedagogičtí i jiní zaměstnanci škol a školských zařízení mylně a marně obracejí na Českou školní inspekci se žádostí o sjednání nápravy, je kritika postupu ředitele ve věcech pracovněprávního charakteru.

Aktuality

Sedmnáctý leden – den, kdy se začne mluvit o budoucnosti našeho vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor: EDUin

Přesně za dva týdny, ve čtvrtek 17. ledna 2013, startují hned dvě akce důležité pro budoucnost vzdělávání v České republice. Dopoledne zahájí ministerstvo školství odbornou konferencí přípravu takzvané Strategie vzdělávání 2020, dokumentu, který má pojmenovat, kudy se má školství a vzdělávání v ČR v

Aktuality

Schvalovací doložky učebnic 2013

Kategorie: Ostatní Autor: MŠMT

MŠMT zveřejnilo seznamy učebnic pro základní, střední, a speciální vzdělávání....

Aktuality

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2013

Kategorie: Ostatní Autor: MŠMT

Stanovení výše republikových normativů 2013 vychází z materiálu č.j. MŠMT-51 318/2012-200 „Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 v úrovni MŠMT – KÚ“.

Aktuality

Jak na důkladnou rodičovskou inspekci? Přečtěte si návod

Kategorie: Základní školy Autor: T. Feřtek

Vybíráte na poslední chvíli školu? Nemáte jasno v tom, jak odlišit tu lepší od horší? Nebo už jste vybrali a nevíte, jak kvalifikovaně zjistit, co v ní vaše dítě čeká? Tady je stručný praktický návod, čeho je dobré si všímat a jak posoudit, co z odpozorovaného vyplývá. Prakticky odzkoušeno a ověřeno

Aktuality

Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání

Kategorie: Střední školy Autor: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo dnes vládě materiál „Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání“. Zaměřuje se v něm především na rozvoj odborného vzdělávání, praktickou uplatnitelnost absolventů a na posílení prestiže středního odborného školství v letech 2013 - 20