Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Vyhlášení dotačního programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) k zabezpečení úkolů vyplývajících ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění úprav schválených usnesením vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 a usnesení vlády ČR ze dne 16. června 2014 č. 446 o Hlavních oblastech státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2015, vyhlašuje tento dotační program.

Podpora je směřována do těchto oblastí:

  • uplatnění inovativních a efektivních forem výuky pro rozvoj gramotností,
  • vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k výuce dějin 20. století,
  • podpora polytechnického vzdělávání v mateřských a základních školách v souvislosti s Rokem technického vzdělávání 2015,
  • vznik a využití výukových materiálů (včetně audiovizuálních) s didaktickou hodnotou k 700. výročí narození Karla IV. a 600. výročí upálení M. Jana Husa.

Cílovou skupinou projektů jsou pedagogičtí pracovníci, děti a žáci škol. Příjemcem dotace mohou být spolky, obecně prospěšné společnosti a fundace.

Termín pro podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu je 31. říjen 2014.

Veškeré informace jsou uvedeny v souboru ke stažení. 

DP_NNO_RgS_2015_web.docx


Diskuse - Počet příspěvků: 0