Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Jak včas rozpoznat intelektově nadané dítě

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Školní poradenství v praxi

Rodiče se často ptají, zda je nutné a přínosné vědět, jestli je jejich dítě intelektově nadané (tzv. MiND dítě 1) ). Učitelé zase jak jim tato informace pomůže ve výuce. Dost často totiž převládá názor, že intelektově nadané děti žádnou podporu ne...

Komunikace s lidmi s autismem prostřednictvím komunikačního souboru

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Poruchy autistického spektra (PAS) jsou „neviditelným“ handicapem – na lidech s PAS není na první pohled nic zvláštního. Komunikační soubor si klade za cíl přiblížit a ozřejmit odborné i laické veřejnosti jednoduché zásady komunikace s lidmi s PAS...

MŠMT pošle na asistenty pedagoga dalších 53 milionů korun

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pošle na podporu společného vzdělávání další peníze. Na posílení rozvojového programu pro asistenty pedagoga uvolnilo na období od září do konce roku 2016 přes 53 milionů korun.

Dítě s autismem ve třídě

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Vzdělávací program Dítě s autismem ve třídě se zaměřuje na formální i organizační opatření spojená se vzděláváním žáků s uvedenou diagnózou do běžných základních škol. Věnuje se konkrétním krokům, které mohou vést k úspěšné integraci. Za všechny j...

MŠMT podporuje kampaň Česko svítí modře!

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

„2. dubna si připomínáme Světový den povědomí o autismu. Přesto, že některou formu autismu má 148 milionů osob a z toho 200 tisíc jich žije v naší zemi, málo se o ní ví. Právě proto velmi vítám a podporuji již III. Ročník kampaně Česko svítí modře...

Legislativní rámec integrace dětí s poruchou autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Pasparta

Seminář se zaměřuje na integraci žáků s autismem (PAS) do běžných škol z hlediska legislativy. Posluchači se seznámí se základními legislativníminormami, formami speciálního vzdělávání. Přednášející se zaměří také na konkrétní vyrovnávací a podpůr...

MŠMT připravilo semináře ke společnému vzdělávání

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo další ze série informačních a vzdělávacích aktivit ke společnému vzdělávání.

Řeč a problematika komunikace u osob s poruchami autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Kurz pro logopedy a speciální pedagogy, kteří se zabývají komunikační terapií, ev. pro rodiče dětí s PAS s deficitem komunikačních dovedností.

Vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra v integraci (včetně návštěvy třídy)

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Dvoudenní kurz pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří přímo pracují s dětmi s autismem či jinou poruchou autistického spektra, zejména s dětmi s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem, které jsou integrovány v běžných základních a stř...

Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s AS a vysoce funkčním autismem

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Účastníci tohoto dvoudenního kurzu se seznámí s deficity v oblasti sociálního chování a komunikace u lidí s Aspergerovým syndromem a vysoce funkčním autismem a možnostmi jejich kompenzace. Stěžejní část kurzu je věnována praktickým nácvikům sociál...

Volný čas a rozvoj hry u dítěte s poruchou autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Jednodenní seminář je zaměřen na volný čas a rozvoj hry u dětí s poruchami autistického spektra jako prostředek pro rozvoj komunikace a sociálních vztahů. Péče o nejmladší děti s PAS se mnohdy zaměřuje především na rozvoj komunikace a rozvoj praco...

Screening symptomatiky poruch autistického spektra, škála CARS

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Potřebujete se naučit vyhodnotit, zda se u dítěte, se kterým pracujete, jedná o poruchu autistického spektra? Nabízíme kurz, kde si účastníci osvojí rychlou a velice efektivní screeningovou škálu CARS.

Dítě s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Jednodenní seminář pro pedagogy běžných i speciálních mateřských škol. Obsahem jsou základní informace o vhodném přístupu k dětem s poruchami autistického spektra (PAS), účastníci se seznámí s možnostmi využití principů strukturovaného učení při v...

Jak porozumět autismu. Myšlení a chování lidí s poruchou autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Mezi laickou i odbornou veřejností přetrvává spousta mýtů, které jsou v souvislosti s autismem uváděny. Problematika poruch autistického spektra je stále bagatelizována a nutnost specifického přístupu k lidem s PAS bývá podceňována. Abychom mohli ...

Zvládání agrese a autoagrese u osob s poruchami autistického spektra bez mentální retardace

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Náplní dvoudenního teoreticko-praktického kurzu je ukázat si naše možnosti při výskytu verbální či fyzické agrese, navrhnout postupy, jak předcházet agresivnímu chování dětí s Aspergerovým syndromem, jak řešit incidenty. V závěru kurzu bude věnová...

Překonávání obtíží při začlenění žáka s PAS do kolektivu třídy, ovlivňování klimatu třídy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Cílem tohoto jednodenního semináře je poskytnout informace o potížích žáka s PAS do kolektivu ve třídě, objasnit deficity v oblasti sociálního chování i odlišnosti jednotlivých žáků z hlediska sociálního chování. Dále poskytne informace, jak je tř...

Cvičební jednotka pro děti s poruchami autistického spektra

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: NAUTIS

Absolvent kurzu bude umět vytvořit cvičební jednotku s ohledem na úroveň dítěte s poruchami autistického spektra. Jedná se o praktickou ukázku využití principů vizualizace a struktury při sportovní hře nebo při nácviku gymnastického prvku (např. k...

Nabídka práce