Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Školy mateřské

Tipy pro pedagogy i rodiče: Jak komunikovat s předškolními dětmi a vyvarovat se afektů?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Pokud narážíte při komunikaci s předškolními dětmi a chcete, aby probíhala v pozitivním duchu, tak právě pro Vás je nový podcast Zapojme všechny. Hostem 27. podcastu Zapojme všechny Adély Pospíchalové je tentokrát Radka Schillerová, lektorka komun...

Začíná pátý ročník Měsíce školních zahrad. Zapojují se stovky škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nadace Proměny Karla Komárka

Zažij, bádej, konej. Tak zní leitmotiv Měsíce školních zahrad, akce, která podporuje výuku všemi smysly, vlastní bádání i společenskou angažovanost dětí pomocí venkovních her a aktivit. Díky Nadaci Proměny Karla Komárka a platformě Učíme se venku ...

Postup při zajištění financování nárůstu počtu dětí a žáků cizinců v MŠ a ZŠ

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Tento informační materiál připravilo MŠMT, aby spádové mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s přijímáním ukrajinských dětí do škol poskytlo jasný postup při potřebě financovat nárůsty počtu dětí a žáků, jazykovou přípravu a nově také ...

Výsledky mimořádného šetření kapacit MŠ a ZŠ

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo ve dnech 28. března 2022 až 7. dubna 2022 mimořádné šetření, jehož cílem bylo zjistit volné kapacity mateřských a základních škol všech zřizovatelů pro umisťování příchozích žáků/dětí z Ukra...

Kritéria pro přijímání do mateřských škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Na veřejného ochránce práv se obracejí rodiče, kteří mluví o neférovosti přijímání dětí do mateřských škol. Často se dotazují, zda je vůbec možné některá kritéria používat. Ochránce se proto v minulosti zabýval kritérii pro přijímání dětí do mateř...

Webové stránky škol - lesk a bída školní praxe

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

O významu PR pro marketing školy dnes už nepochybuje vůbec nikdo. Rodič pátrající po nejlepší škole pro své dítě, učitel hledající novou školu, žák snažící se získat informace z hodiny, na které chyběl, zřizovatel ověřující vybraná data, stěžovate...

Nadace Proměny Karla Komárka uspořádala exkurzi do zahrad MŠ

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nadace Proměny Karla Komárka

Nadace Proměny Karla Komárka uspořádala pro pedagogy 16. února letos první vůbec exkurzi do třech mateřských škol. Zhruba třicet učitelů tam mělo možnost seznámit se s nadačním přístupem k proměňování zahrad. Účastníci ocenili, že mohli přímo v mí...

Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: O M E P

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu vyhlašuje další projekt a soutěž s finančním ohodnocením pro rok 2022

Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Veřejný ochránce práv se v uplynulých letech zabýval přibližně dvěma desítkami podnětů, které se týkaly povinnosti očkování jako podmínky přístupu k předškolnímu vzdělávání. Své závěry z těchto kauz ochránce shrnul v letos publikovaném sborníku st...

Práce s nástroji v mateřské škole

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Gabriela Blovská je ředitelkou v Mateřské škole Světice, ve které dlouhodobě podporuje práci s nástroji a metodu tvořivé hry. Její bohaté zkušenosti potvrzují, že nástroje mají v mateřské škole své místo, přinášejí dětem rozvoj manuální zručnosti ...

Uzavření školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

V důsledku karantény většiny pedagogů či žáků není možné zajistit výuku či provoz školy

Doporučení pro efektivní distanční vzdělávání dětí v mateřské škole v době karantény

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: ČŠI

V souvislosti s nárůstem karantén v předškolním vzdělávání v důsledku vývoje pandemie nemoci covid-19 a vzhledem k tomu, že v následujícím období se karanténa pravděpodobně dotkne i mnoha dalších mateřských škol, připravila Česká školní inspekce n...

Fundraising a crowdfunding

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Asociace lesních MŠ

Zajímá vás, jak pro vaší školku sehnat peníze prostřednictvím online fundraisingových nástrojů a jak využít crowdfunding, či-li způsob financování, při kterém více lidí přispívá menším obnosem k cílové částce např. na zajímavé projekty, vybavení n...

Jak řešit obtížné situace ve škole

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nakladatelství Pasparta

kazuistický seminář

Časopis Českého statistického úřadu Statistika a my

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Statistika a my

Téma: školy žáci, studenti a učitelé

V Praze vznikají další lesní školky. Zájemci se mohou hlásit do kurzů pro začínající průvodce

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Asociace lesních MŠ, z.s.

Obliba lesních školek každým rokem roste a výjimkou není ani hlavní město. V Praze tak v současné době působí více než 20 lesních MŠ nebo klubů a desítky mateřských škol se zaměřením na environmentální výchovu (EVVO). Lesní školky zakládají také m...

Náměty a tipy pro práci s dětmi v mateřské škole

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Nakladatelství Pasparta

Nakladatelství Pasparta a Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem pro vás připravili mimořádnou akci – jeden den plný praktických workshopů a přednášek, které se ze všech úhlů zaměří na řešení aktuálních otázek souvisejících s prací s dětmi ...

Lesní školky mají nadále potíže se stravováním, hygiena požaduje vodovod nebo studnu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Novinky.cz

Lesní mateřské školy mají i po úpravě vyhlášky ke stravování problémy se zajištěním jídla pro děti podle požadavků hygieniků. 

Školy plošně nezavřeme

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iDnes.cz

Ministr školství Robert Plaga pro MF DNES a pořad Rozstřel

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Dne 24. srpna 2021 nabývá účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. MSMT-44476/2020-6).

Nabídka práce

Archiv článků