Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Ředitel

Veřejná diskuse „Ředitelé ZŠ: kapitáni českého školství?“

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Aspen institut

Zveme vás na palubu, vyplouváme 28. dubna ve 14 hod. Připojte se k veřejné diskusi „Ředitelé ZŠ: kapitáni českého školství?“, která je určená pro odbornou, ale i širokou veřejnost. 

Chci do svého týmu ty nejlepší...

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Slíbil jsem do rubriky Mosty mezi ředitelnou a sborovnou napsat díl o středním managementu a nyní přemýšlím, jak do toho. Na rozdíl od ředitelky či ředitele, jejich zástupců či třídních je to pojem, který se v našich školách dosud úplně neujal, a ...

Pojďte se poradit o strategickém řízení školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: SRP

Jednoduše a on-line můžete načerpat znalosti o tom, jak určit misi a vizi školy, provést SWOT analýzu, vytvořit si školní akční plán, atd. Jednoduše – jak strategicky řídit vaši školu. Teoretické výstupy i tipy z praxe najdete na on-line poradenst...

Mimořádná situace ve školách přináší i mimořádný psychický tlak na ředitele

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Od října loňského roku jsou ředitelé škol vystaveni nebývalému množství změn. A také nebývalému tlaku. Musejí se všem změnám přizpůsobit, a v nestandardní a nelehké situaci navíc vést a motivovat své kolegy – učitele a další zaměstnance školy.

Dobrou školu dělá dobrý ředitel

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

S náměstkem hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a strategii chytrého regionu Jiřím Nantlem jsme si v rozhovoru povídali o nerovnostech ve vzdělávání, komunikaci mezi zřizovatelem a řediteli i o chystaném kariérním systému ředitelů.

Ředitelé škol by se měli více věnovat pedagogickému vedení a řešit wellbeing žáků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: SKAV

Ve středu 17. 2. proběhl další ze sedmi zpětnovazebních workshopů členů Partnerství 2030+. Vedoucí experti Pracovních skupin Střední článek a Wellbeing představili třiceti členům Asociace ředitelů základních škol ČR (AŘZŠ) první pracovní návrhy po...

Termín odevzdání dotazníků - počet pedagogických a nepedagogických pracovníků

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Do pondělí 22. února 2021 do 12:00 hodin

Nové metodické příručky projektu SYPO

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

V rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) Národního pedagogického institutu působí metodické kabinety jako strukturovaná profesní společenství učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů na národní, krajské a oblastn...

Střední článek – další úředníci, nebo reálná pomoc školám?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Pojem „střední článek“ se v posledních měsících objevuje čím dál častěji. Píší o něm média, mluví o něm ministr školství Robert Plaga, o středním článku debatují odborníci na seminářích, stal se i hlavním námětem 8. ročníku konference „Úspěch pro ...

Může ředitel nařídit učitelům, aby se nechali očkovat proti covid-19?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Tato problematika je upravena v zákoně č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/...

Akademie Libchavy nabízí funkční studium pro ředitele škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Akademie Libchavy

Náplň kurzu je postavena na základních principech vedení školy, které jsou pro ředitele zásadní, aby efektivně a s dobrým pocitem vedli svou školu.

Účastník konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Rozhodnutí ucházet se o místo ředitele školy / školského zařízení je rozhodnutí, které zasáhne nemalou měrou do současného života uchazeče a v případě úspěchu i do budoucna. 

Platy pedagogických pracovníků v roce 2021

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR minulý týden schválila státní rozpočet na rok 2021 a vláda tak na svém pondělním zasedání mohla rozhodnout o rozdělení 9% navýšení platů pedagogických pracovníků.

Balintovské inspirace – o netradičních setkáních učitelů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Výměnu zkušeností a inspiraci nápady druhých považuji za úžasnou cestu rozvoje pedagogů a celé školy. S Mgr. Karin Marques, ředitelkou Základní školy Brigádníků v Praze 10, jsem si povídala o tom, jak řešit nejrůznější situace ve škole prostřednic...

Řešení problémových situací pomocí balintovských skupin

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Určitě se vám to někdy také stalo: Chcete se na pedagogické radě s kolegy o něčem poradit, vyřešit nějakou problémovou situaci, ale pak tu myšlenku opustíte. Proč? Možná už sedíte ve sborovně dvě hodiny a nechcete jednání protahovat, možná cítíte ...

Vyhlásit, či nevyhlásit konkurz na ředitele školy a jak to celé co nejlépe ošetřit?

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Otázku, jestli vyhlásit konkurz na místo ředitele školy či školského zařízení, by měl zřizovatel důkladně zvážit. Samozřejmě není důvod váhat v případě, kdy stávající ředitel končí nebo došlo z jeho strany k závažnému porušení právních předpisů. A...

Vzdělávání po následujících 10 (plus) let má svou mapu: Strategii 2030+

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Řízení školy

Cesta ředitele k úspěšné škole se skládá z mnoha vrstev a k jejímu zdolání je nucen si osvojit značné množství znalostí, dovedností a kompetencí. Nová Strategie 2030+, tedy zásadní dokument pro rozvoj vzdělávání v České republice, by v tom měla po...

Novým předsedou Stálé konference ředitelů je Zdeněk Brož

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Stálá konference ředitelů (dále jen SKŘ) má nové vedení. Předsedou se dne 10. 12. 2020 stal Zdeněk Brož, ředitel ZŠ Chrudim, Dr. J. Malíka. Cílem SKŘ je poskytovat profesní podporu ředitelům a dalším členům ve vedení škol a spolupráce na státní vz...

Konkurzy na ředitele škol

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: M. Adler

FB skupina sloužící pro sdílení informací o vypsaných konkurzech na pozici ředitele školy.

Díky koronavirové krizi přibývá zájemců o učitelskou profesi.

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: iRozhlas.cz

Vedení škol si tak může z uchazečů vybírat

Nabídka práce