Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Aktuality

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Klíčové slovo Rámcový vzdělávací program

Začalo veřejné připomínkování Hlavních směrů revize RVP ZV

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Expertní panel, ve kterém jsou zastoupeni učitelé, ředitelé, akademici a zástupci oborových asociací ve vzdělávání, připravil dokument Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Pro reformu českých škol není klíčová revize RVP, ale tvorba nových učebních materiálů

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Pokud chcete být v pedagogice in, tak se rozhodně nebudete chlubit tím, že učíte podle učebnice. Učíme přece podle ŠVP, ne podle učebnice. S opovržením se díváme na ty, kteří do svých tematických plánů přepsali obsahy učebnic. Co kdybychom ale měl...

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Dne 24. srpna 2021 nabývá účinnosti Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (č.j. MSMT-44476/2020-6).

Dodatek k rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělávání

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: MŠMT

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává dodatek k Rámcovým vzdělávacím programům oborů středního vzdělávání kategorie dosaženého vzdělání J, E, H, L, M a K stanovených v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů ...

Příprava školního vzdělávacího programu

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Podpora školám první vlny - Newslettery revize RVP ZV

Aktualizované RVP SOV

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

Přehledně informace o změnách a úpravách RVP, ke kterým došlo, související dokumenty i legislativní rámce, kroky, jak při aktualizaci ŠVP postupovat, na koho se obrátit pro případnou pomoc.

Děti nejsou nafukovací, škrtat se muselo

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: SKAV, EDUin

Celý systém malé revize RVP má směřovat k tomu, aby se snížilo přetížení dětí obsahem a zvýšilo zaměření na podstatné životní dovednosti. Klíčovou oblastí se stala informatika a digitální kompetence. Revize ovšem nebyla dostatečně komunikována, je...

Revize ICT pohledem ředitele školy

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: NPI ČR

„Školy si vyberou, jak upraví hodiny,“ říká PaedDr. Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol.

Vyjádření k redukcím v RVP ZV

Kategorie: Aktuality Autor/autoři: EDU.cz

přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV

Rámcové vzdělávací programy

Kategorie: Ostatní Autor/autoři: Řízení školy

Školní vzdělávací programy určují vzdělávaní na jednotlivých školách. Žádný takový program se neobjede bez dodržování obecně závazných rámcových vzdělávacích programů.

Stanovisko České školní inspekce k úpravám ŠVP dle schváleného RVP ZV

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Na základě četných dotazů škol i školských asociací v příloze zveřejňujeme Stanovisko České školní inspekce k úpravám školních vzdělávacích programů dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Systém InspIS ŠVP pomůže školám zpracovat změny ŠVP po revizi RVP ZV

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: ČŠI

Informační systém InspIS ŠVP, který vytvořila Česká školní inspekce mimo jiné jako užitečnou pomůcku školám při tvorbě validních školních vzdělávacích programů (videoprezentace zde), již nyní reflektuje změny RVP ZV, které nabydou účinnosti k 1. 9...

Průvodce upraveným RVP ZV od září 2016

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Národní ústav pro vzdělávání připravil a na stránkách rvp.cz zveřejnil metodickou pomůcku Průvodce upraveným RVP ZV. Materiál je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům školních vzdělávacích progra...

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

MŠMT vydává Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, a to s účinností od 1. září 2016.

MŠMT vydává upravený RVP ZV

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření, kterým v souladu se školským zákonem mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Jde o další z kroků, které pomůžou dětem a školám při realizaci společného vzdělávání.

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterými se mění některé RVP středního vzdělávání

Kategorie: Střední školy Autor/autoři: MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy upravuje těmito dodatky k RVP 15 vybraných oborů vzdělání minimální počet hodin matematického vzdělání z 8, popř. 9 na 10 hodin po dobu vzdělávání. Dále je dodatkem upraven počet povinných zkoušek profi...

Ochrana obyvatelstva

Kategorie: Základní školy Autor/autoři: MŠMT

Ochrana obyvatelstva představuje plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové stavy a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úko...

Nabídka práce

Archiv článků